Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVII/117/21 Rady Gminy Zbójna

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Zbójna

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe