Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 48/V/2019 Rady Gminy Roźwienica

z dnia 14 lutego 2019 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia inkasentów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe