| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIX/1377/10 Rady Miasta Gdańska

z dnia 27 maja 2010r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Miasta Gdańska miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153; poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 328; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420), oraz na podstawie art. 12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (jednolity tekst Dz. U. z 2007 r., Nr 70, poz. 473; Nr 115, poz. 793; Nr 176, poz. 1238 z 2008 r., Nr 227, poz. 1505 z 2009 r. Nr 18, poz. 97; Nr 144, poz. 1175)

uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się, że miejsce sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miasta Gdańsk nie może być usytuowane:

1) na terenie targowiska,

2) w przejściach podziemnych skomunikowanych z dworcami kolejowymi lub autobusowymi,

3) w przejściach podziemnych, w których znajduje się mniej niż 5 zorganizowanych punktów sprzedaży,

4) w punktach detalicznych, w których sprzedaż prowadzona jest wyłącznie na zewnątrz tzw. "sprzedaż z okienka" i w punktach gastronomicznych nieprzystosowanych do spożycia w miejscu sprzedaży,

5) na terenach rekreacyjnych przeznaczonych wyłącznie dla dzieci i młodzieży,

6) na terenie boisk placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,

7) na parkingach.

§ 2. Traci moc uchwała Nr IV/67/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych zmieniona uchwałami Nr XX/596/04 z dnia 12 lutego 2004 r. oraz Nr XXXIX/1303/05 z dnia 30 czerwca 2005 r.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Gdańska

Bogdan Oleszek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Nowicki

Członek Zarządu Sembox Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »