| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLVI/469/2014 Rady Gminy Stegna

z dnia 12 listopada 2014r.

w sprawie stawek podatku od środków transportowych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 849 ) Rada Gminy S t e g n a uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się następujące stawki podatku od środków transportowych obowiązujące na terenie gminy:

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej:

a) powyżej 3,5 ton do 5,5 ton włącznie

732 zł

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton

988 zł

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1 551

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o masie całkowitej równej i wyższej niż 12 ton - wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a) od 3,5 ton do 5,5 ton

1 562

b) powyżej 5,5 ton do 9 ton

1 686

c) powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

1 802

4) od ciągnika siodłowego i balastowego, o którym mowa w art. 8 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów - wg. Załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały,

5) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, których łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego) 1 460 ,

6) od przyczep i naczep, o których mowa w art. 8 pkt 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego), które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą - wg załącznika Nr 3 do uchwały.

7) od autobusów, o których mowa w art. 8 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, o ilości miejsc do siedzenia:

a) mniej niż 30 miejsc

1 050

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1 955

2. Stawki podatku ustalone w ust 1 pkt 2, 4 i 6 w stosunku do danego środka transportowego nie mogą być niższe od stawek minimalnych określonych odpowiednio w załączniku Nr 1, 2 i 3 do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015roku.

Przewodnicząca Rady


Dorota Chojna


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/469/2014
Rady Gminy Stegna
z dnia 12 listopada 2014 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust.1 pkt.2 uchwały

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)

Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym z a równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa
(w złotych)

Stawka podatkowa
(w złotych)

1

2

3

4

Dwie osie

12

13

1461

1585

13

14

1585

1642

14

15

1642

1699

15

1699

1868

Trzy osie

12

17

1692

1868

17

19

1861

1926

19

21

1918

2038

21

23

2030

2209

23

25

2200

2378

25

2200

2378

Cztery osie i więcej

12

25

2277

2344

25

27

2344

2402

27

29

2402

2458

29

31

2458

3067

31

2571

3104


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/469/2014
Rady Gminy Stegna
z dnia 12 listopada 2014 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust.1 pkt.4 uchwały

Masa całkowita zespołu pojazdów; ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatyczn. Lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa
(w złotych)

Stawka podatkowa
(w złotych)

1

2

3

4

Dwie osie

12

18

1699

1808

18

25

1808

1926

25

31

1926

2050

31

2050

2354

Trzy osie

12

40

2164

2277

40

2354

3 046


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/469/2014
Rady Gminy Stegna
z dnia 12 listopada 2014 r.

Stawki podatkowe dla pojazdów określonych w § 1 ust.1 pkt 6

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa/przyczepa+ pojazd silnikowy (w tonach)


Stawka podatku (w złotych)


Nie mniej niż


Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatyczn. Lub zawieszeniem uznanym za równoważne


Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Stawka podatkowa
(w złotych)

Stawka podatkowa
(w złotych)

1

2

3

4

Jedna oś

12

18

1405

1461

18

25

1461

1516

25

1516

1585

Dwie osie

12

28

1516

1585

28

33

1585

1642

33

38

1755

1811

38

1869

2266

Trzy osie

12

38

1833

1869

38

1992

2107


Uzasadnienie

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów ogłoszonym w Monitorze Polski, określił górne granice stawek kwotowych podatku od środków transportowych ( art.10 ust.1).

Natomiast obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na 2015r. w załącznikach Nr 1, 2 i 3 do Obwieszczenia określono minimalne stawki tego podatku. Stawki te corocznie podlegają podwyższeniu na następny rok podatkowy z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w komunikacie z dnia 15 lipca 2014 r. ogłosił iż wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014 r. w stosunku do I półrocza 2013 r. wyniósł 100,4% (wzrost cen o 0,4%).

Proponuje się podwyższenie stawek w podatku od środków transportowych o 0,4% w stosunku do stawek ustalonych na 2014 rok.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Gekko Taxens

Jesteśmy zespołem konsultantów biznesowych, czołowych ekspertów w swoich dziedzinach. Specjalizujemy się w kompleksowym doradztwie podatkowym, prawnym oraz consultingu operacyjnym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »