Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.133.2011 Wojewody Lubelskiego

z dnia 5 kwietnia 2011r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/26/11 Rady Gminy Milejów z dnia 28 lutego 2011 r. w części

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-05-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe