Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 225/XXXI/2017 Rady Gminy Konopiska

z dnia 21 marca 2017 r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Konopiska

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-03-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe