Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NPII.4131.1.200.2020 Wojewody Śląskiego

z dnia 12 marca 2020 r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 10/XV/2020 Rady Gminy Boronów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-03-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe