Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 19/2021
GŁÓWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO

z dnia 28 lipca 2021 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej oraz ustalenia terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia oraz egzaminu poprawkowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 919 i 1005) oraz § 5 i § 7 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie programów ramowych kursów specjalistycznych oraz kursów uzupełniających i przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 959 i z 2021 r. poz. 825) zarządza się co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję egzaminacyjną, zwaną dalej "komisją", do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego II stopnia w następującym składzie:

1) Pan Hubert Jednorowski - przewodniczący komisji;

2) Pan Dariusz Ciereszko - członek komisji;

3) Pan Dariusz Filipów - członek komisji;

4) Pan Bartosz Jabłonka - członek komisji;

5) Pan Marcin Mroczkowski - członek komisji;

6) Pan Jacek Musioł - członek komisji;

7) Pan Marcin Pietrzak - członek komisji;

8) Pan Konrad Stajuda - członek komisji.

§ 2.

1. Pisemny egzamin kwalifikacyjny II stopnia odbędzie się w dniu 6 września 2021 r. w godzinach 9:00 - 12:00 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu przy ul. Bolesława Limanowskiego 29A.

2. Pisemny egzamin poprawkowy II stopnia odbędzie się w dniu 13 września 2021 r. w godz. 9:00 - 12:00 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Inspekcji Transportu Drogowego w Radomiu, ul. Bolesława Limanowskiego 29A.

3. Praktyczny egzamin kwalifikacyjny II stopnia odbędzie się w dniach: 6 i 13 września 2021 r. w godz. 14:00 - 18:00 oraz 7, 8, 9, 10 i 14 września 2021 r. w godz. 9:00 - 18:00, w punktach kontroli pojazdów zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

4. Praktyczny egzamin poprawkowy II stopnia odbędzie się w dniach: 13, 14, 15, 16 i 17 września 2021 r. w godz. 9:00 - 18:00, w punktach kontroli pojazdów zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Główny Inspektor Transportu Drogowego: wz. J. Smolińska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-28
  • Data wejścia w życie: 2021-07-28
  • Data obowiązywania: 2021-07-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe