REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 17

ZARZĄDZENIE NR 16/23
SZEFA CENTRALNEGO BIURA ANTYKORUPCYJNEGO

z dnia 31 maja 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1900 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 14/23 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Logistyki Centralnego Biura Antykorupcyjnego (Dz. U. CBA poz. 14) w § 7 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) planowanie i realizowanie wydatków budżetowych oraz realizacja planu zamówień publicznych dla jednostek organizacyjnych CBA, zgodnie z właściwością wydziału;";

2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) zapewnienie bezpośredniej i bieżącej konserwacji obiektów CBA położonych w Warszawie;";

3) na końcu pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 w brzmieniu:

„21) obsługa programu NIWA zgodnie z właściwością wydziału.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Andrzej Stróżny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-06-01
  • Data wejścia w życie: 2023-06-02
  • Data obowiązywania: 2023-06-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA