REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 38

ZARZĄDZENIE NR 38
GENERALNEGO DYREKTORA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

z dnia 19 września 2023 r.

w sprawie powierzenia Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze wykonywania zadań zarządcy drogi oraz organu zarządzającego ruchem na odcinku autostrady A18

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 załącznika do zarządzenia Nr 27 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Dz. Urz. GDDKiA poz. 27 oraz z 2023 r. poz. 8 i 11), zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wykonywanie zadań zarządcy drogi oraz organu zarządzającego ruchem na autostradzie A18 na odcinku od granicy województwa lubuskiego i dolnośląskiego do węzła Luboszów (z węzłem) o długości 4,049 km, przebiegającym przez teren województwa dolnośląskiego od km 50+155 (granica z województwem lubuskim) do km 54+204 (węzeł Luboszów), na obszarze działania Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu, powierza się Oddziałowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Zielonej Górze, zwanemu dalej „Oddziałem GDDKIA w Zielonej Górze".

§ 2.

1. Powierzone, na rzecz Oddziału GDDKiA w Zielonej Górze, zadania zarządcy drogi oraz organu zarządzającego ruchem na odcinku drogi, o którym mowa w § 1, dotyczą w szczególności:

1) budowy, przebudowy i remontu drogi;

2) utrzymania i ochrony pasa drogowego;

3) prowadzenia ewidencji drogi i drogowych obiektów inżynierskich;

4) sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych statystycznych o drodze i znajdujących się w jej ciągu drogowych obiektach inżynierskich;

5) gromadzenia i udostępniania danych w obowiązujących zasobach systemowych;

6) organizowania i koordynacji pomiarów, określonych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Oddział GDDKiA w Zielonej Górze wykonuje powierzone zadania, o których mowa w ust. 1, zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami i upoważnieniami Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz w ramach przekazanych środków finansowych.

§ 3.

Wszelkie roszczenia z tytułu szkód na osobie lub mieniu osób trzecich powstałe na odcinku autostrady A18, o którym mowa w § 1, będą odpowiednio rozpatrywane przez Oddział GDDKiA w Zielonej Górze.

§ 4.

Traci moc zarządzenie Nr 61 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 31 października 2011 r. w sprawie zmiany obszarów działania Oddziałów Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych Autostrad w Zielonej Górze i we Wrocławiu.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie odcinka autostrady A18, o którym mowa w § 1.

P.O. GENERALNY DYREKTOR
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD

Tomasz Żuchowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA