REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 37

ZARZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji procesu uzyskania przez Polską Komisję Akredytacyjną statusu podmiotu działającego zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 1188 oraz z 2023 r. poz. 1195, 1234 i 1641) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Nauki z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw koordynacji procesu uzyskania przez Polską Komisję Akredytacyjną statusu podmiotu działającego zgodnie ze standardami wyznaczonymi przez National Committee on Foreign Medical Education and Accreditation (Dz. Urz. Min. Nauk. poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) członkowie:

a) Jakub Brdulak,

b) Marcin Czaja,

c) Mariusz Klencki,

d) Jakub Kozieł,

e) Janusz Moryś,

f) Magdalena Staśkiewicz,

g) Kamil Torres,

h) Janusz Uriasz.”;

2) w § 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) udział w spotkaniach z przedstawicielami Departamentu Edukacji Stanów Zjednoczonych Ameryki.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA