REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2024 poz. 45

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI

z dnia 16 maja 2024 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Nauki z dnia 6 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego” (Dz. Urz. Min. Nauk. poz. 41) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez przewodniczącego, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w pracach komisji.”;

2) w § 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Osoby, o których mowa w § 2 ust. 2, składają Ministrowi Nauki oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, przed pierwszym posiedzeniem komisji, na które zostały zaproszone.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Nauki: D. Wieczorek

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA