Kategorie
Rafał Niszczak

Doradca podatkowy – nr wpisu 12905, księgowy

Doświadczenie zdobywałem w obsłudze podatkowo-księgowej w średnich i dużych podmiotach gospodarczych różnorodnych branż.

Obecnie jako starszy specjalista ds. księgowości w dużej grupie kapitałowej odpowiadam za aspekty księgowe i podatkowe.

Szczególnym obszarem moich zainteresowań zawodowych jest optymalizacja podatkowa, w szczególności w zakresie podatku VAT i CIT.

Prywatnie miłośnik dobrej książki i wypraw rowerowych.

Wiele osób dokonując sprzedaży działek budowlanych stoi przed pytaniem, czy tak transakcja zobliguję je do naliczenia podatku VAT, a tym samym sprzedawca zostanie uznany jako podatnik w myśl ustawy o podatku od towarów i usług. Żeby odpowiedzieć na to pytania, należy w pierwszej kolejności prześledzić zapisy ustawy, definiujące czynności związane z procesem sprzedaży.
Ustalenie prawa do odliczenia VAT w zakresie realizowanych inwestycji, w jednostce wykonującej zarówno działalność opodatkowaną, jak i zwolnioną.