Kategorie
Jacek Trusiński

Radca prawny

Ekspert zajmuje się doradztwem z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, tworzeniem optymalizacji podatkowych, w tym także z zastosowaniem struktur międzynarodowych, przygotowywaniem dokumentacji transfer pricing, reprezentacją w postępowaniach podatkowych zarówno przed organami administracji podatkowej, jak i sądami administracyjnymi.

W skład świadczonych usług wchodzi też kompleksowe przygotowywanie transakcji gospodarczych, audyt prawny i podatkowy, tworzenie części prawnych memorandów informacyjnych oraz prospektów emisyjnych spółek wprowadzanych na giełdę, łączenie i przekształcanie spółek, prowadzenie szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

Konsolidacja rachunków bankowych kilku firm wymaga zawarcia przynajmniej dwóch umów. Pierwsza ma uregulować zasady transferu środków finansowych na wspólny rachunek między skarbnikiem grupy (pool leaderem) a pozostałymi członkami porozumienia. Druga, między pool leaderem a bankiem, dotyczy prowadzenia rachunku skonsolidowanego lub dokonywania konsolidacji sald rachunków członków grupy.
Cash pool jest stosunkowo złożonym narzędziem przeznaczonym dla grup kapitałowych- polega na skoncentrowaniu środków z indywidualnych rachunków bankowych podmiotów powiązanych, w celu ich łącznego zarządzania przy wykorzystaniu efektu skali (większy może więcej).

Korekta VAT

Koniec roku podatkowego zmusza do ostatecznego rozliczenia się z fiskusem. Najwięcej problemów z reguły dotyczy podatku VAT.