REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Sebastian Koczur

Dołącz do grona ekspertów
Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Sebastian Koczur

ekspert z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego

O Kancelarii:

Kancelaria specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa gospodarczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Biorąc pod uwagę szerokie doświadczenie zespołu, Kancelaria szczególnie skutecznie sprawdza się w sporach sądowych, uczestnictwie w negocjacjach oraz w opracowywaniu kompleksowych rozwiązań prawnych uwzględniających potrzeby klienta. Kancelaria prowadzi obsługę podmiotów gospodarczych, jak również podejmuje się prowadzenia spraw indywidualnych. Kancelaria prowadzi sprawy na terenie całego kraju. Siedziba Kancelarii mieści się w Krakowie. W 2012 roku Kancelaria uzyskała rekomendację Global Law Experts (www.globallawexperts.com) w dziedzinie prawa pracy w Polsce.

Specjalizacje:

PRAWO PRACY

W zakresie prawa pracy Kancelaria podejmuje problematykę spraw z zakresu indywidualnego prawa pracy oraz zbiorowych stosunków zatrudnienia, zarówno w zakresie polskiego, jak też europejskiego prawa pracy. Kancelaria doradza pracodawcom w przyjęciu najlepszych rozwiązań w zakresie zatrudniania personelu. Prowadzi analizę obowiązujących wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy oraz doradza w wyborze formy zatrudnienia pracowników. Na zlecenie klientów Kancelaria sporządza opinie prawne dotyczące określonych problemów.

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

W zakresie prawa ubezpieczeń społecznych Kancelaria doradza swoim klientom w zakresie poprawności zatrudniania pracowników w ramach Wspólnoty Europejskiej na płaszczyźnie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym. Kancelaria prowadzi również sprawy sądowe oraz administracyjne w sprawach z organami ubezpieczeniowymi o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia, wysokość należnych składek prawidłowość naliczania składek oraz wysokość świadczeń.

PRAWO GOSPODARCZE

W zakresie prawa gospodarczego Kancelaria specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących organów spółek kapitałowych. Kancelaria doradza w zakresie optymalizacji podstaw zatrudnienia członków kadry menedżerskiej, wskazując swoim klientom mocne i słabe strony koncepcji funkcjonowania zarządu w spółce.

Adwokat dr Sebastian Koczur

Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ukończył w 2001 r. W roku akademickim 2001/2002 ukończył Podyplomowe Studium Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, prowadzone przez Katedrę Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych UJ. W roku 2004 obronił rozprawę doktorską, zatytułowaną 'Roszczenia ze stosunku pracy członka zarządu spółki kapitałowej', uzyskując stopień doktora nauk prawnych ze specjalnością prawo pracy. Praca niniejsza uzyskała wyróżnienie w VI edycji Konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, organizowanego przez Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministerstwa Gospodarki i Pracy oraz Ministerstwa Polityki Społecznej. Ukazała się nakładem Wydawnictwa C.H.Beck

W 2007 r. dr Sebastian Koczur zdał egzamin adwokacki i został wpisany na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Krakowie. Autor licznych publikacji z zakresu problematyki prawa pracy oraz prawa gospodarczego. Specjalista w wąskiej dziedzinie zatrudnienia i piastowania funkcji przez członków organów spółek kapitałowych. Swoje doświadczenie praktyczne adwokat dr Sebastian Koczur podbudowuje również działalnością naukową, będąc zatrudnionym na stanowisku adiunkta na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.

Od 2011 roku członek European Employment Lawyers Association (EELA).

Od 2013 roku członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda.

Dane kontaktowe:

Kancelaria Adwokacka Adwokat dr Sebastian Koczur

ul. Kielecka 1

31 – 526 Kraków

Tel. / fax. 12418 08 25

Email: office@koczur.pl

www.koczur.pl

Członek zarządu spółki kapitałowej może być w każdym czasie odwołany. Powyższa czynność nie pozbawia go jednakże automatycznie utraty statusu pracownika, jeżeli był zatrudniony w ramach stosunku pracy. Niniejsze opracowanie ukazuje relacje pomiędzy odwołaniem z funkcji a wypowiedzeniem stosunku pracy, realizowanym w stosunku do członka zarządu.
Powołanie w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych oznacza wyłącznie nawiązanie stosunku organizacyjnego. Spółka, spełniając opisane powyżej warunki może również nawiązać z członkiem zarządu stosunek pracy na podstawie powołania. Ta podstawa stosunku pracy jest wygodna dla spółki, bowiem ogranicza ona pracowniczą ochronę członka zarządu, nie czyniąc spółki zakładnikiem stosunku pracy.

REKLAMA

Urlop wypoczynkowy pracownicy powracającej po urlopie wychowawczym może być jej udzielony bezpośrednio, jeśli pracownica złoży stosowny wniosek. Należy zatem zastanowić się na ile złożony wniosek jest wiążący dla pracodawcy. Istotne jest także czy przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wypoczynkowego, pracownica winna poddać się badaniom lekarskim.
Chociaż wypowiedzenie stanowi zwykły sposób rozwiązania umowy o pracę, to jednak ustawodawca stawia warunki prawidłowości wypowiedzenia. Poprawność wypowiedzenia wymaga spełnienia zarówno przesłanek formalnych, jak też należytego uzasadnienia. Pomimo faktu, iż każde wypowiedzenie jest skuteczne, to jednak poprawne jego złożenie, chroni pracodawcę przed ewentualnymi roszczeniami pracownika.

REKLAMA

Członek zarządu poza powołaniem, kreującym stosunek korporacyjny, może być także zatrudniony przez spółkę w ramach stosunku pracy. Nawiązując stosunek pracy, strony wchodzą w sferę ochronnych regulacji, przysługujących wówczas członowi zarządu, jako pracownikowi spółki. Sposób ukształtowania treści stosunku pracy jest pozostawiony samym stronom, przy czym muszą one przestrzegać wymogów formalnych, wynikających tak z przepisów prawa handlowego, jak też prawa pracy.

REKLAMA