Kategorie
Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Wieloletni praktyk w zakresie prawa podatkowego. W ciągu ostatnich blisko 30 lat pracował w kontroli skarbowej, UPS, HIT (potem Tesco), Spedpol (potem Schenker), KR Audyt (potem KR Group). Obecnie zatrudniony jako tax manager w POLAUDIT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Specjalizuje się w obszarze podatków dochodowych, VAT oraz postępowań podatkowych. W ramach wykonywanej pracy zajmuje się m.in.: analizą rozliczeń podatkowych, opracowywaniem i wdrażaniem procesów optymalizacyjnych, występowaniem przed organami podatkowymi, reprezentacją w ramach kontroli podatkowych i skarbowych.

Opracował i prowadził wiele szkoleń podatkowych (zewnętrznych i wewnętrznych). Autor publikacji fachowych z zakresu prawa podatkowego

Możliwe do zaistnienia problemy podatkowe przy rozpoczynaniu działalności w formie spółki z o.o. przedstawia Sławomir Janiak, Tax Manager z POLAUDIT Sp. z o.o.
Trzy przykłady błędnych, nie skonsultowanych wcześniej z ekspertami podatkowymi, decyzji biznesowych właścicieli pensjonatów przedstawia ku przestrodze Sławomir Janiak, Tax Manager z POLAUDIT Sp. z o.o.