Kategorie

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Dołącz do grona ekspertów
Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak

Kancelaria Radców Prawnych Cyran Polak założona została przez prawników o różnych zainteresowania i odmiennych specjalnościach. Naszym celem jest niesienie kompleksowej pomocy prawnej szerokiemu spektrum odbiorców, a możliwość taką z pewnością daje nam zdobyte doświadczenie zawodowe w różnorakich dziedzinach prawa. Każdy z prawników w naszej Kancelarii specjalizuje się w innej dziedzinie prawa, dzięki czemu możemy do Państwa skierować tak bogatą ofertę usług, świadczoną na najwyższym poziomie.

W ramach Kancelarii świadczymy kompleksową obsługę prawną jednostek sektora finansów publicznych, spółek, małych i średnich przedsiębiorstw. Pomagamy i reprezentujemy także osoby fizyczne.

Specjalizujemy się w obsłudze prawnej szkół wyższych w zakresie prawa administracyjnego i prawa o szkolnictwie wyższym oraz podmiotów z branży IT w zakresie praw nowych technologii. Czynnie uczestniczymy w grupach eksperckich i wspomagamy organizacje pozarządowe w toku ich działań w procesach legislacyjnych.

Kancelarie Radców Prawnych Cyran Polak
ul. Radziwiłłowska 29/4
31-026 Kraków
mail: kancelaria@cyranpolak.pl
Tel.
+48 518 305 805
+48 788 778 077
Fax.
+48 12 200 21 41

cyranpolak.pl

W przypadku uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może dochodzić do konfliktów interesów indywidualnych z interesem publicznym. NSA jednak stoi na stanowisko, iż organ planistyczny dokonując zmiany mpzp musi mieć na uwadze także indywidualny interes właścicieli nieruchomości objętych planem.
Internet kipi od wpisów osób, które nie otrzymały zgody na sfinansowanie postępowania habilitacyjnego i z tego powodu odmówiono im wszczęcia przewodów habilitacyjnych. Warto zatem rozeznać temat, bo dyskusja nie ustaje, interpretacji jest wiele, a Ministerstwo, pomimo ostatnich zmian w przepisach, pomija konieczność doprecyzowania rozporządzeń, zwłaszcza pod kątem finansowania postępowania habilitacyjnego.
Zamieszkanie w domu studenckim jest nierzadko najwygodniejszą, ale przede wszystkim najbardziej ekonomiczną formą znalezienia czerech ścian w okresie studiów. Zgodę na zamieszkanie w akademiku wydają umocowane organy uczelni, jednak sama forma rozstrzygnięcia zainicjowanego wnioskiem studenta o zamieszkanie budzi wątpliwości.