Kategorie
Bartosz Napolski

Radca prawny

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego z siedzibą w Gdańsku. Specjalista w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii, e-commerce, ochrony danych osobowych oraz prawa zobowiązań.

Od wielu lat kompleksowo doradza przedsiębiorcom z branży IT, e-commerce, zarządzania nieruchomościami, wyrobów medycznych, handlu międzynarodowego, rolnictwa oraz branży wydawniczej.

Posiada bogatą praktykę procesową oraz negocjacyjną.

Absolwent studiów podyplomowych organizowanych przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk.

Włada biegle językiem angielskim.

Pasjonat gór najwyższych.

Zapraszam do współpracy:

Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Napolski

http://krpn.pl/

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim lub pracownikiem naukowym, przygotowującemu rozprawę doktorską, przysługuje, na jego wniosek, w uzgodnionym z pracodawcą terminie, urlop w wymiarze dwudziestu ośmiu dni, które w rozumieniu odrębnych przepisów są dla tego pracownika dniami pracy, na przygotowanie obrony rozprawy doktorskiej oraz zwolnienie od pracy na przeprowadzenie obrony rozprawy doktorskiej.