| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA NR 66
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

z dnia 11 kwietnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji

Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 16 grudnia 1972 r. o odszkodowaniach przysługujących w razie wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. U. Nr 53, poz. 345 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 38 z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie podwyższenia kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 19), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Funkcjonariuszowi, który doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku lub choroby, o których mowa w ustawie, jednorazowe odszkodowanie pieniężne przysługuje w wysokości określonej w ustawie, nie mniej jednak niż 704 zł za każdy procent ustalonego uszczerbku na zdrowiu.”;

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kwotę jednorazowego odszkodowania przysługującego członkom rodziny funkcjonariusza z tytułu jego śmierci wskutek wypadku lub choroby ustala się w wysokości:

1) 63.390 zł – jeżeli do odszkodowania uprawniony jest małżonek zmarłego funkcjonariusza albo jego dziecko będące sierotą zupełną;

2) 12.326 zł na drugą i każdą następną sierotę zupełną – jeżeli po zmarłym funkcjonariuszu pozostało dwoje lub więcej dzieci, które są sierotami zupełnymi;

3) 31.695 zł na każdego uprawnionego – jeżeli do odszkodowania uprawniony jest inny, niż wymieniony w pkt 1 i 2, członek rodziny zmarłego funkcjonariusza, w tym także dziecko niebędące sierotą zupełną;

4) 63.390 zł – jeżeli uprawnieni do odszkodowania są tylko rodzice zmarłego funkcjonariusza; jeżeli do odszkodowania uprawnione jest jedno z rodziców kwota odszkodowania wynosi – 39.618 zł.”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Jednorazowe odszkodowanie przysługuje w kwotach ustalonych w niniejszej decyzji, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 4 ustawy, jeżeli decyzja o przyznaniu odszkodowania została wydana po dniu 31 marca 2013 r.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. Piotr Stachańczyk

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1983 r. Nr 16, poz. 79, z 1985 r. Nr 20, poz. 85 i Nr 38, poz. 181, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 2001 r. Nr 81, poz. 877 oraz z 2004 r. Nr 43, poz. 411.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »