| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 7
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)

z dnia 16 marca 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia nr 62 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 74) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Centrum realizuje zadania na rzecz projektów, w szczególności w przedmiocie bezpieczeństwa wewnętrznego, azylu, migracji i integracji oraz kontroli i ochrony granic”;

2) w § 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Zespół Azylu, Migracji i Integracji;”,

b) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu:

„3a) Zespół Norweskiego Mechanizmu Finansowego;

3b) Zespół Rozliczeń i Kontroli Finansowej;”,

c) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

„7) Radca Prawny;

8) Doradcy.”;

3) w § 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) bezpośrednie nadzorowanie pracy Głównego Księgowego, Zespołu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Zespołu Azylu, Migracji i Integracji, Zespołu Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Zespołu Rozliczeń i Kontroli Finansowej, Zespołu Prawnego, Audytora Wewnętrznego, Radcy Prawnego i Doradców.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych: wz. P. Stachańczyk

 

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. poz. 1265).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BSWW Legal & Tax

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »