| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr 5
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 12 marca 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1)

– nr 104/1 o pow. 0,1262 ha,

 

– nr 104/2 o pow. 0,1552 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 104 o pow. 1,1206 ha, obręb 046 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Gdańsk 46), gmina Gdańsk M., powiat m. Gdańsk, województwo pomorskie, wpisanej w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 1198, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.181.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika:

– skreśla się pozycję 1198,

– po pozycji 1197 dodaje się pozycję 1198a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: pomorskie; m. Gdańsk; Gdańsk M.; 046; 104/3; 0,8392;

2)

– nr 465/1 o pow. 0,0987 ha,

 

– nr 465/2 o pow. 0,0843 ha,

 

– nr 465/3 o pow. 0,1238 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 465 o pow. 2,0668 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,0700 ha), obręb Pustynia, gmina Dębica, powiat dębicki, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 29, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.2.2013.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 29,

– po pozycji 28 dodaje się pozycję 29a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; dębicki; Dębica; Pustynia; 465/4; 1,7600;

3)

– nr 356/4 o pow. 0,3238 ha,

 

– nr 356/5 o pow. 0,1363 ha,

 

– nr 356/6 o pow. 1,1575 ha,

 

– nr 356/7 o pow. 0,0823 ha,

 

– nr 356/8 o pow. 0,0658 ha,

 

– nr 356/9 o pow. 0,0345 ha,

 

– nr 356/10 o pow. 0,0043 ha,

 

– nr 356/11 o pow. 0,0162 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 356/2 o pow. 21,4652 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 21,4800 ha), obręb Lipienice, gmina Jastrząb, powiat szydłowiecki, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2166, będącej własnością Skarbu Państwa w zarządzie Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.3.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 2166,

– po pozycji 2165 dodaje się pozycję 2166a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; szydłowiecki; Jastrząb; Lipienice; 356/3; 19,6445;

4)

– nr 74/11 o pow. 0,1064 ha,

 

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 74/6 o pow. 8,9364 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,9400 ha), obręb Biadki, gmina Krotoszyn, powiat krotoszyński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 1419, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.9.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 1419,

– po pozycji 1418 dodaje się pozycję 1419a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; krotoszyński; Krotoszyn; Biadki; 74/12; 8,8300;

5)

– nr 199/2 o pow. 0,0154 ha,

 

– nr 199/3 o pow. 0,0603 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 199 o pow. 1,7800 ha, obręb Słupia pod Kępnem, gmina Baranów, powiat kępiński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 783, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 31 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.10.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 783,

– po pozycji 782 dodaje się pozycję 783a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kępiński; Baranów; Słupia pod Kępnem; 199/1; 1,7043;

6)

– nr 4124 o pow. 0,0009 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 2475/165 o pow. 0,5362 ha, obręb 3 Świętochłowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Świętochłowice), gmina Świętochłowice M., powiat m. Świętochłowice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 10284, będącej własnością Skarbu Państwa, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.166.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 10284,

– po pozycji 10283 dodaje się pozycję 10284a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Świętochłowice; Świętochłowice M.; 3 Świętochłowice; 4125; 0,5353;

7)

– nr 7183/1 o pow. 0,0357 ha,

 

– nr 7183/2 o pow. 0,5293 ha,

 

– nr 7183/3 o pow. 0,0901 ha,

 

– nr 7183/4 o pow. 0,1080 ha,

 

– nr 7183/5 o pow. 0,0181 ha,

 

– nr 7183/6 o pow. 0,0273 ha,

 

– nr 7183/7 o pow. 0,0044 ha,

 

– nr 7183/8 o pow. 0,0022 ha,

 

– nr 7183/9 o pow. 0,0034 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 7183 o pow. 9,1923 ha, otrzymanej z połączenia działek nr 6498/7 o pow. 9,1780 ha, nr 7004 o pow. 0,0129 ha oraz nr 7007 o pow. 0,0014 ha, położonych w obrębie Stryszów, gmina Stryszów, powiat wadowicki, województwo małopolskie, wpisanych w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 2761, 2769 oraz 2771, będących własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.177.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycje 2761, 2769 oraz 2771,

– po pozycji 2770 dodaje się pozycję 2771a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; wadowicki; Stryszów; Stryszów; 7183/10; 8,3738;

8)

– nr 1/1 opow. 0,0106 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 1 o pow. 1,1156 ha, obręb 0068-Zakrzów, gmina M. Wrocław, powiat m. Wrocław (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą powiatu m.wrocław), województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1256, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.180.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 1256,

– po pozycji 1255 dodaje się pozycję 1256a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; m. Wrocław; M. Wrocław; 0068-Zakrzów; 1/2; 1,1050;

9)

– nr 1/7 o pow. 0,0897 ha,

 

– nr 1/8 o pow. 0,0305 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 1/3 o pow. 10,3794 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 10,3796 ha), obręb B-31, gmina Łódź – Bałuty, powiat M. Łódź, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 467, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.4.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

– skreśla się pozycję 467,

– po pozycji 466 dodaje się pozycję 467a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; M. Łódź; Łódź – Bałuty; B-31; 1/9; 10,2592;

10)

– nr 57/1 o pow. 0,2034 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 57 o pow. 0,3280 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,3367 ha), obręb Binino, gmina Ostroróg, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4675, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.5.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 4675,

– po pozycji 4674 dodaje się pozycję 4675a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; szamotulski; Ostroróg; Binino; 57/2; 0,1246;

11)

– nr 696/1 o pow. 0,0736 ha,

 

– nr 696/2 o pow. 0,1079 ha,

 

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 696 o pow. 0,8458 ha, obręb 0009-Wielka Wieś (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Wielka Wieś), gmina Buk, powiat poznański, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3826, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.6.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 3826,

– po pozycji 3825 dodaje się pozycję 3826a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; poznański; Buk; 0009-Wielka Wieś; 696/3; 0,6643;

12)

– nr 87/8 o pow. 0,2980 ha,

 

– nr 87/9 o pow. 0,1230 ha,

 

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 87/1 o pow. 5,7029 ha, obręb 0004-Bronów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Bronów), gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3784, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.7.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 3784,

– po pozycji 3783 dodaje się pozycję 3784a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; pleszewski; Pleszew; 0004-Bronów; 87/7; 5,2819;

13)

– nr 87 o pow. 0,0500 ha,

 

– nr 101 o pow. 0,0600 ha,

 

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., położone w obrębie Rogusko, gmina Nowe Miasto Nad Wartą, powiat średzki, województwo wielkopolskie, wpisane w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego odpowiednio pod pozycjami 4902 oraz 4903, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.8.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycje 4902 oraz 4903;

14)

– nr 370/7 o pow. 0,1487 ha,

 

– nr 370/8 o pow. 0,0013 ha,

 

– nr 370/9 o pow. 0,0221 ha,

 

– nr 370/10 o pow. 0,1781 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 370/4 o pow. 5,1402 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 5,1400 ha), obręb Sitowa (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 25 Sitowa), gmina Opoczno – Obszar Wiejski (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą gminy Opoczno Obszar Wiejski), powiat opoczyński, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1486, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.13.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

– skreśla się pozycję 1486,

– po pozycji 1485 dodaje się pozycję 1486a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; opoczyński; Opoczno – Obszar Wiejski; Sitowa; 370/11; 4,7900;

15)

– nr 506/7 o pow. 0,0247 ha,

 

powstałą z podziału działki nr 506/4 o pow. 3,5076 ha, obręb Jeziorowskie, gmina Stare Juchy, powiat ełcki, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 216, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.17.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 216,

– po pozycji 215 dodaje się pozycję 216a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; ełcki; Stare Juchy; Jeziorowskie; 506/8; 3,4829;

16)

– nr 10/7 o pow. 0,103 9 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 10/1 o pow. 4,5056 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3789,

 

– nr 34/2 o pow. 0,6379 ha,

 

– nr 34/3 o pow. 0,0657 ha,

 

– nr 34/4 o pow. 0,0541 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.,

 

– nr 34/5 o pow. 0,0014 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa, powstałe z podziału działki nr 34 o pow. 2,8530 ha (w załączniku do decyzjiz wpisaną powierzchnią 2,8600 ha), wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3792,

 

– nr 51/2 o pow. 0,0853 ha,

 

– nr 51/3 o pow. 0,1018 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich KoleiPaństwowych S.A.,

 

– nr 51/4 o pow. 0,0781 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa,

powstałe z podziału działki nr 51 o pow. 0,4585 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,5600 ha), wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3793,

położone w obrębie 0009-Kowalew (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Kowalew), gmina Pleszew, powiat pleszewski, województwo wielkopolskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.19.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycje 3789, 3792 oraz 3793,

– po pozycji 3788 dodaje się pozycję 3789a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; pleszewski; Pleszew; 0009-Kowalew; 10/8; 4,4017;

– po pozycji 3791 dodaje się pozycję 3792a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; pleszewski; Pleszew; 0009-Kowalew; 34/1; 2,0939;

– po pozycji 3792a dodaje się pozycję 3793a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; pleszewski; Pleszew; 0009-Kowalew; 51/1; 0,1933;

17)

– nr 36/5 o pow. 0,0578 ha,

– nr 36/6 o pow. 0,0581 ha,

powstałe z podziału działki nr 36/4 o pow. 0,6885 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2608,

 

– nr 37/3 o pow. 0,0087 ha,

powstałą z podziału działki nr 37/1 o pow. 0,0227 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0238 ha), wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2610,

 

– nr 38/4 o pow. 0,0371 ha,

powstałą z podziału działki nr 38/2 o pow. 1,0044 ha, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 2612,

położone w obrębie Poznań (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu 0051 Poznań), gmina M. Poznań, powiat M. Poznań, województwo wielkopolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.20.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycje 2608, 2610 oraz 2612,

– po pozycji 2607 dodaje się pozycję 2608a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; Poznań; 36/7; 0,5726;

– po pozycji 2609 dodaje się pozycję 2610a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; Poznań; 37/4; 0,0140;

– po pozycji 2611 dodaje się pozycję 2612a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; M. Poznań; M. Poznań; Poznań; 38/5; 0,9673;

18)

– nr 254/16 o pow. 0,2226 ha,

 

– nr 254/17 o pow. 0,6036 ha,

 

powstałe z podziału działki nr 254/9 o pow. 6,1048 ha, obręb Grodzisk Wlkp., gmina Grodzisk Wielkopolski M., powiat grodziski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 616, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.21.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 616,

– po pozycji 615 dodaje się pozycję 616a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; grodziski; Grodzisk Wielkopolski M.; Grodzisk Wlkp.; 254/18; 5,2786;

19)

– nr 6/2 o pow. 0,0455 ha,

powstałą z podziału działki nr 6 o pow. 1,5900 ha, obręb Lewkowiec, gmina Ostrów Wielkopolski, powiat ostrowski, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 3294, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.22.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 3294,

– po pozycji 3293 dodaje się pozycję 3294a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; ostrowski; Ostrów Wielkopolski; Lewkowiec; 6/1; 1,5445;

20)

– nr 242/2 o pow. 0,0724 ha,

powstałą z podziału działki nr 242 o pow. 2,0100 ha, obręb Zamyślona Słupska, gmina Łęka Opatowska, powiat kępiński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 888, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.23.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 888,

– po pozycji 887 dodaje się pozycję 888a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kępiński; Łęka Opatowska; Zamyślona Słupska; 242/1; 1,9376;

21)

– nr 5828/25 o pow. 0,0715 ha,

powstałą z podziału działki nr 5828/19 o pow. 0,1116 ha, obręb Wisła, gmina Wisła, powiat cieszyński, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2542, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.26.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 2542,

– po pozycji 2539 dodaje się pozycję 2542a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Wisła; Wisła; 5828/26; 0,0401;

22)

– nr 4558/1 o pow. 0,0373 ha,

powstałą z podziału działki nr 4558 o pow. 0,0611 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0646 ha), wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 10146,

 

 

– nr 4560/1 o pow. 0,0130 ha,

powstałą z podziału działki nr 4560 o pow. 0,0236 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 10147,

położone w obrębie 12, gmina Sosnowiec M., powiat m. Sosnowiec, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa we władaniu Urzędu Miejskiego w Sosnowcu, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.27.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 10146 oraz 10147,

– po pozycji 10145 dodaje się pozycję 10146a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Sosnowiec; Sosnowiec M.; 12; 4558/2; 0,0238;

– po pozycji 10146a dodaje się pozycję 10147a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Sosnowiec; Sosnowiec M.; 12; 4560/2; 0,0106;

23)

– nr 1/13 o pow. 0,8350 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/4 o pow. 3,9186 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5602,

 

– nr 1/17 o pow. 0,1659 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/8 o pow. 0,9511 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5604,

 

– nr 1/19 o pow. 0,1412 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/9 o pow. 7,0894 ha, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 5605,

położone w obrębie 249, gmina Częstochowa M., powiat m. Częstochowa, województwo śląskie, będące własnością Skarbu Państwa, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.175.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 5602, 5604 oraz 5605,

– po pozycji 5601 dodaje się pozycję 5602a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Częstochowa; Częstochowa M.; 249; 1/14; 3,0836;

– po pozycji 5603 dodaje się pozycję 5604a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Częstochowa; Częstochowa M.; 249; 1/18; 0,7852;

– po pozycji 5604a dodaje się pozycję 5605a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Częstochowa; Częstochowa M.; 249; 1/20; 6,9482;

24)

– nr 81/3 o pow. 0,0055 ha,

powstałą z podziału działki nr 81/1 o pow. 0,0436 ha, obręb Dąbie 49, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 678, będącej własnością Miasta Szczecin, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.179.2012.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 678,

– po pozycji 677 dodaje się pozycję 678a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 49; 81/4; 0,0381;

25)

– nr 988/8 o pow. 0,1150 ha,

– nr 988/9 o pow. 0,0225 ha,

– nr 988/11 o pow. 0,0537 ha,

powstałe z podziału działki nr 988/7 o pow. 3,2925 ha, obręb Pogwizdów, gmina Hażlach, powiat cieszyński, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2336, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 7 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.25.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 2336,

– po pozycji 2335 dodaje się pozycję 2336a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; cieszyński; Hażlach; Pogwizdów; 988/10; 3,1013;

26)

– nr 109/1 o pow. 0,0102 ha,

– nr 109/2 o pow. 0,2250 ha,

– nr 109/3 o pow. 0,0063 ha,

– nr 109/4 o pow. 0,0011 ha,

– nr 109/5 o pow. 0,1041 ha,

powstałe z podziału działki nr 109 o pow. 1,5979 ha, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 681,

 

– nr 170/6 o pow. 0,4499 ha,

– nr 170/7 o pow. 0,0099 ha,

– nr 170/8 o pow. 0,0483 ha,

– nr 170/9 o pow. 0,0181 ha,

powstałe z podziału działki nr 170/4 o pow. 1,6139 ha, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 682,

położone w obrębie Januszkowice (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu 0002–Januszkowice), gmina Zdzieszowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.28.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycje 681 oraz 682,

– po pozycji 680 dodaje się pozycję 681a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Zdzieszowice; Januszkowice; 109/6; 1,2512;

– po pozycji 681a dodaje się pozycję 682a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Zdzieszowice; Januszkowice; 170/10; 1,0877;

27)

– nr 344/24 o pow. 0,2755 ha,

położoną w obrębie 0001 Orzysz, gmina Orzysz M., powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie, wpisaną w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 642, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.35.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika skreśla się pozycję 642;

28)

– nr 920/1 o pow. 0,1679 ha,

powstałą z podziału działki nr 920 o pow. 2,1076 ha, obręb Raszowa (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0086-Raszowa), gmina Leśnica, powiat strzelecki, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 1719, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.40.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 1719,

– po pozycji 1718 dodaje się pozycję 1719a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Leśnica; Raszowa; 920/2; 1,9397;

29)

– nr 515 o pow. 0,0800 ha,

będącą własnością osoby fizycznej, powstałą z podziału działki nr 492 o pow. 0,6800 ha, obręb Siedlec, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 314, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.42.2013.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 314,

– po pozycji 313 dodaje się pozycję 314a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Krzeszowice; Siedlec; 516; 0,6000;

30)

– nr 520/1 o pow. 0,1172 ha,

– nr 520/2 o pow. 0,2497 ha,

– nr 520/3 o pow. 0,0572 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 520 o pow. 2,8484 ha, obręb Jaślany, gmina Tuszów Narodowy, powiat mielecki, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 448, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.44.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 448,

– po pozycji 447 dodaje się pozycję 448a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; mielecki; Tuszów Narodowy; Jaślany; 520/4; 2,4243;

31)

– nr 1530/157 o pow. 0,0268 ha,

– nr 1531/157 o pow. 0,1080 ha,

powstałe z podziału działki nr 836/157 o pow. 0,7974 ha, obręb Orzesze, gmina Orzesze, powiat mikołowski, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 11794, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.46.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 11794,

– po pozycji 11793 dodaje się pozycję 11794a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; mikołowski; Orzesze; Orzesze; 1532/157; 0,6626;

32)

– nr 25/4 o pow. 0,1351 ha,

– nr 25/5 o pow. 1,8762 ha,

powstałe z podziału działki nr 25/2 o pow. 2,0813 ha, obręb Darłowo 5 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0005 – 5), gmina Darłowo M., powiat sławieński, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 999, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.47.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

– skreśla się pozycję 999,

– po pozycji 998 dodaje się pozycję 999a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; sławieński; Darłowo M.; Darłowo 5; 25/3; 0,0700;

33)

– nr 25/140 o pow. 0,3243 ha,

– nr 25/141 o pow. 1,5984 ha,

powstałe z podziału działki nr 25/131 o pow. 15,8183 ha, obręb 0297, gmina Tarnów, powiat M. Tarnów, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 917, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.64.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 917,

– po pozycji 916 dodaje się pozycję 917a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Tarnów; Tarnów; 0297; 25/138; 13,4910;

– po pozycji 917a dodaje się pozycję 917b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Tarnów; Tarnów; 0297; 25/139; 0,4046;

34)

– nr 1/4 o pow. 1,1052 ha,

– nr 1/5 o pow. 0,3814 ha,

– nr 1/6 o pow. 1,0592 ha,

– nr 1/7 o pow. 1,4111 ha,

– nr 1/8 o pow. 1,3082 ha,

– nr 1/9 o pow. 0,5285 ha,

– nr 1/10 o pow. 1,5827 ha,

– nr 1/11 o pow. 0,1238 ha,

– nr 1/12 o pow. 0,2296 ha,

– nr 1/13 o pow. 1,5825 ha,

– nr 1/14 o pow. 1,1191 ha,

– nr 1/15 o pow. 0,0864 ha,

– nr 1/16 o pow. 0,8695 ha,

powstałe z podziału działki nr 1/3 o pow. 54,7766 ha, obręb 4-18-04, gmina Warszawa Praga Północ, powiat m. st. Warszawa, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 743, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.51.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 743,

– po pozycji 742 dodaje się pozycję 743a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Praga Północ; 4-18-04; 1/17; 43,3894.

§ 2

W związku z analizą materiałów geodezyjnych znajdujących się w zasobie PODGiK w Sławnie, zatwierdzoną Decyzją Nr GN/7/2012 Starostwa Powiatowego w Sławnie, z dnia 13 lutego 2012 r. oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Sławnie, w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycje 991 oraz 994,

– po pozycji 990 dodaje się pozycję 991a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; sławieński; Darłowo; Nowy Kraków; 4; 3,3670;

– po pozycji 993 dodaje się pozycję 994a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; sławieński; Darłowo; Nowy Kraków; 269/2; 1,2297.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr.2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77, poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 4, poz. 6 i poz. 7.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Ewa Tomala

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »