| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Decyzja Nr 6
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej1)

z dnia 12 kwietnia 2013 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. MI Nr 14, poz. 51, z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 16/3 o pow. 0,1733 ha,

– nr 16/4 o pow. 0,0764 ha,

– nr 16/5 o pow. 0,3973 ha,

powstałe z podziału działki nr 16/2 o pow. 2,6578 ha, obręb Tolkmicko 2, gmina Tolkmicko M., powiat elbląski, województwo warmińsko-mazurskie, wpisanej w tomie XIV załącznika do decyzji dla województwa warmińsko-mazurskiego pod pozycją 172, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.16.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIV załącznika:

– skreśla się pozycję 172,

– po pozycji 171 dodaje się pozycję 172a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: warmińsko-mazurskie; elbląski; Tolkmicko M.; Tolkmicko 2; 16/6; 2,0108;

2) – nr 1518/10 o pow. 0,0440 ha,

powstałą z podziału działki nr 1518/5 o pow. 4,6028 ha, obręb Raciąż (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 233 Raciąż), gmina Raciąż M., powiat płoński, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1808, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.18.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1808,

– po pozycji 1807 dodaje się pozycję 1808a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płoński; Raciąż M.; Raciąż; 1518/9; 2,1207;

– po pozycji 1808a dodaje się pozycję 1808b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; płoński; Raciąż M.; Raciąż; 1518/11; 2,4381;

3) – nr 473/1 o pow. 0,0331 ha,

– nr 473/2 o pow. 0,0878 ha,

– nr 473/3 o pow. 0,0150 ha,

– nr 473/4 o pow. 0,0520 ha,

– nr 473/5 o pow. 0,0149 ha,

– nr 473/6 o pow. 0,0266 ha,

– nr 473/7 o pow. 0,0543 ha,

– nr 473/8 o pow. 0,0546 ha,

– nr 473/9 o pow. 0,0099 ha,

powstałe z podziału działki nr 473 o pow. 3,2372 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 3,5220 ha), obręb Rozwadza (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0005-Rozwadza), gmina Zdzieszowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 686, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.29.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 686,

– po pozycji 685 dodaje się pozycję 686a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Zdzieszowice; Rozwadza; 473/10; 2,8890;

4)  nr 821/1 o pow. 0,0723 ha,

– nr 821/2 o pow. 0,0822 ha,

– nr 821/3 o pow. 0,0623 ha,

– nr 821/4 o pow. 0,4261 ha,

– nr 821/5 o pow. 0,1692 ha,

powstałe z podziału działki nr 821 o pow. 2,7879 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,5600 ha), obręb Rozwadza (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0005-Rozwadza), gmina Zdzieszowice, powiat krapkowicki, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 687, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 stycznia 2013 r., Nr KNDG01.073.30.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 687,

– po pozycji 686a dodaje się pozycję 687a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; krapkowicki; Zdzieszowice; Rozwadza; 821/6; 1,9758;

5) – nr 212/32 o pow. 0,0887 ha,

– nr 212/33 o pow. 0,9473 ha,

powstałe z podziału działki nr 212/28 o pow. 12,8936 ha, obręb 3 Jędrzejów, gmina Jędrzejów – miasto, powiat jędrzejowski, województwo świętokrzyskie, wpisanej w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego pod pozycją 318c, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.31.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XIII załącznika:

– skreśla się pozycję 318c,

– po pozycji 318b dodaje się pozycję 318c1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; jędrzejowski; Jędrzejów – miasto; 3 Jędrzejów; 212/34; 11,8576;

6)  nr 1141/17 o pow. 0,0072 ha,

– nr 1141/18 o pow. 0,2479 ha,

powstałe z podziału działki nr 1141/10 o pow. 8,5479 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,5579 ha), obręb Gaworzyce, gmina Gaworzyce, powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1746, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.32.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 1746,

– po pozycji 1745 dodaje się pozycję 1746a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; polkowicki; Gaworzyce; Gaworzyce; 1141/19; 8,2928;

7) – nr 706/1 o pow. 0,0858 ha,

powstałą z podziału działki nr 706 o pow. 3,4180 ha (w załączniku do decyzji omyłkowo wpisana w dwóch odrębnych pozycjach, tj. działka nr 706 o pow. 1,9060 ha – pod pozycją 2766 oraz działka nr 706 o pow. 1,5120 ha – pod pozycją 2767), obręb Mykanów, gmina Mykanów, powiat częstochowski, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48), będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.33.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycje 2766 oraz 2767,

– po pozycji 2765 dodaje się pozycję 2767a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; częstochowski; Mykanów; Mykanów; 706/2; 3,3322;

8) – nr 225/1 o pow. 0,1600 ha,

– nr 225/2 o pow. 0,2200 ha,

– nr 225/3 o pow. 0,3726 ha,

powstałe z podziału działki nr 225 o pow. 5,8322 ha, obręb OBRĘB 3, gmina Chocianów M., powiat polkowicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1742, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.36.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 1742,

– po pozycji 1741 dodaje się pozycję 1742a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; polkowicki; Chocianów M.; OBRĘB 3; 225/4; 5,0796;

9) – nr 564/1 o pow. 0,0517 ha,

nr 564/2 o pow. 0,5277 ha,

powstałe z podziału działki nr 564 o pow. 8,9794 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,9800 ha), obręb Starczów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0012-Starczów), gmina Kamieniec Ząbkowicki, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2613, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.37.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2613,

– po pozycji 2612 dodaje się pozycję 2613a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Starczów; 564/3; 8,4000;

10) – nr 461/3 opow. 0,5531 ha,

powstałą z podziału działki nr 461/2 o pow. 6,3801 ha, obręb Małujowice (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0108-Małujowice), gmina Skarbimierz, powiat brzeski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 233, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.38.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 233,

– po pozycji 232 dodaje się pozycję 233a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; brzeski; Skarbimierz; Małujowice; 461/4; 5,8270;

11) – nr 335/2 o pow. 0,0658 ha,

– nr 335/3 o pow. 0,0525 ha,

– nr 335/4 o pow. 0,0109 ha,

powstałe z podziału działki nr 335 o pow. 18,2190 ha, obręb Cegłów (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu 0001-Cegłów), gmina Cegłów, powiat miński, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1224, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.41.2013.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 1224,

– po pozycji 1223 dodaje się pozycję 1224a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; miński; Cegłów; Cegłów; 335/1; 18,0898;

12) – nr 77/15 o pow. 0,1098 ha,

powstałą z podziału działki nr 77/14 o pow. 6,8785 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 6,8788 ha), obręb Ognica, gmina Dobrzany, powiat stargardzki, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1038, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.49.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

skreśla się pozycję 1038,

po pozycji 1037 dodaje się pozycję 1038a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; stargardzki; Dobrzany; Ognica; 77/16; 6,7687;

13) – nr 75/3 o pow. 0,0763 ha,

– nr 75/4 o pow. 0,0687 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 75/2 o pow. 9,1993 ha, obręb Nicwałd, gmina Gruta, powiat grudziądzki, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 679, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.52.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika:

– skreśla się pozycję 679,

– po pozycji 678 dodaje się pozycję 679a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; grudziądzki; Gruta; Nicwałd; 75/5; 9,0543;

14) – nr 1975/4 o pow. 0,3295 ha,

położoną w obrębie Pszczyna, gmina Pszczyna M., powiat pszczyński, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 12672, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.53.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 12672;

15) – nr 595/176 o pow. 0,1196 ha,

położoną w obrębie 0007 Mysłowice (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Mysłowice), gmina Mysłowice M., powiat m. Mysłowice, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 8135, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.54.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 8135;

16) – nr 1277/2 o pow. 0,0873 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałą z podziału działki nr 1277 o pow. 0,3802 ha, obręb Gostyń, gmina Gostyń M., powiat gostyński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 387, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.55.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 387,

– po pozycji 386 dodaje się pozycję 387a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; gostyński; Gostyń M.; Gostyń; 1277/1; 0,2929;

17) – nr 430 o pow. 0,2164 ha,

położoną w obrębie Pudliszki, gmina Krobia, powiat gostyński, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 478, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.56.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 478;

18) – nr 1/1 o pow. 0,3268 ha,

– nr 1/2 o pow. 1,2232 ha,

powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 16,2655 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 16,2649 ha), obręb 4-11-25, gmina Warszawa Praga Północ, powiat m. st. Warszawa, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 725, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.57.2013.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 725,

– po pozycji 724 dodaje się pozycję 725a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; m. st. Warszawa; Warszawa Praga Północ; 4-11-25; 1/3; 14,7155;

19) – nr 210/1 o pow. 4,2826 ha,

– nr 210/3 o pow. 0,0100 ha,

położone w obrębie Zalesie, gmina Szubin, powiat nakielski, województwo kujawsko-pomorskie, wpisane w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 1973 oraz 1974, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.58.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika skreśla się pozycje 1973 oraz 1974;

20) – nr 2633 o pow. 0,0100 ha,

położoną w obrębie Chojnice, gmina Chojnice M., powiat Chojnicki, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 170, będącą własnością Gminy Miejskiej Chojnice, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.60.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 170;

21) – nr 126 o pow. 0,0062 ha,

położoną w obrębie Jastarnia, gmina Jastarnia, powiat pucki, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 2275, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., NrKNDG01.073.61.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 2275;

22) – nr 200/1 o pow. 0,0198 ha,

położoną w obrębie 04 Cztery (w załączniku do decyzji ujętą pod nazwą obrębu Kościerzyna 4), gmina Kościerzyna M., powiat kościerski, województwo pomorskie, wpisaną w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego pod pozycją 914, będącą własnością Skarbu Państwa, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.62.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycję 914;

23) – nr 931/2 o pow. 0,2906 ha,

nr 931/3 o pow. 0,0354 ha,

nr 931/4 o pow. 0,3773 ha,

nr 931/5 o pow. 1,0861 ha,

nr 931/6 o pow. 1,6505 ha,

powstałe z podziału działki nr 931 o pow. 8,5225 ha, obręb 203 Przemyśl, gmina Przemyśl, powiat M. Przemyśl, województwo podkarpackie, wpisanej w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 270, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.63.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie IX załącznika:

– skreśla się pozycję 270,

– po pozycji 269 dodaje się pozycję 270a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; M. Przemyśl; Przemyśl; 203 Przemyśl; 931/1; 5,0826;

24) – nr 20/1 o pow. 0,0881 ha,

– nr 20/2 o pow. 0,0591 ha,

– nr 20/3 o pow. 0,3016 ha,

powstałe z podziału działki nr 20 o pow. 2,2292 ha, obręb Wołów, gmina Wołów M., powiat wołowski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2405, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.66.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2405,

– po pozycji 2404 dodaje się pozycję 2405a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wołowski; Wołów M.; Wołów; 20/4; 1,7804;

25) – nr 365/1 o pow. 0,3387 ha,

położoną w obrębie Sikorka, gmina Dąbrowa Górnicza M., powiat m. Dąbrowa Górnicza, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 6330, będącą własnością firmy ENECO Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.67.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 6330;

26) – nr 1148/21 o pow. 0,0429 ha,

nr 1148/22 o pow. 0,0546 ha,

nr 1148/23 o pow. 0,1276 ha,

nr 1148/24 o pow. 0,1124 ha,

nr 1148/26 o pow. 0,0189 ha,

nr 1148/27 o pow. 0,1175 ha,

nr 1148/28 o pow. 0,0865 ha,

nr 1148/29 o pow. 0,1030 ha,

nr 1148/30 o pow. 0,0023 ha,

nr 1148/32 o pow. 0,0012 ha,

nr 1148/34 o pow. 0,7411 ha,

nr 1148/35 o pow. 0,0523 ha,

nr 1148/36 o pow. 0,0762 ha,

nr 1148/38 o pow. 0,0350 ha,

nr 1148/39 o pow. 0,0051 ha,

nr 1148/40 o pow. 0,8307 ha,

nr 1148/42 o pow. 0,0300 ha,

nr 1148/43 o pow. 0,0049 ha,

nr 1148/45 o pow. 0,0180 ha,

powstałe z podziału działki nr 1148/18 o pow. 25,2095 ha, obręb Muszyna, gmina Muszyna M., powiat nowosądecki, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1483a, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 25 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.170.2012.MS/1, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

skreśla się pozycję 1483a,

po pozycji 1482 dodaje się pozycję 1483a1 gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/19; 10,5798;

po pozycji 1483a1 dodaje się pozycję 1483a2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/20; 0,9712;

po pozycji 1483a2 dodaje się pozycję 1483a3, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/25; 1,0772;

po pozycji 1483a3 dodaje się pozycję 1483a4, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/31; 1,2594;

po pozycji 1483a4 dodaje się pozycję 1483a5, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/33; 1,8411;

po pozycji 1483a5 dodaje się pozycję 1483a6, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/37; 2,7530;

po pozycji 1483a6 dodaje się pozycję 1483a7, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/41; 1,6103;

po pozycji 1483a7 dodaje się pozycję 1483a8, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/44; 2,2838;

po pozycji 1483a8 dodaje się pozycję 1483a9, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; nowosądecki; Muszyna M.; Muszyna; 1148/46; 0,3735;

27) – nr 9/29 o pow. 0,003 5 ha,

powstałą z podziału działki nr 9/27 o pow. 0,1204 ha, obręb Dąbie 49, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 676, będącej własnością Miasta Szczecin, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.178.2012.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

skreśla się pozycję 676,

– po pozycji 675 dodaje się pozycję 676a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Dąbie 49; 9/30; 0,1169;

28) – nr 7/12 o pow. 0,0453 ha,

– nr 7/13 o pow. 0,1869 ha,

– nr 7/14 o pow. 0,1093 ha,

– nr 7/15 o pow. 0,0913 ha,

– nr 7/16 o pow. 2,1747 ha,

powstałe z podziału działki nr 7/11 o pow. 8,7933 ha, obręb Śródmieście 47, gmina Szczecin M., powiat M. Szczecin, województwo zachodniopomorskie, wpisanej w tomie XVI załącznika do decyzji dla województwa zachodniopomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 802, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.48.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XVI załącznika:

skreśla się pozycję 802,

po pozycji 801 dodaje się pozycję 802a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: zachodniopomorskie; M. Szczecin; Szczecin M.; Śródmieście 47; 7/17; 6,1858;

29) – nr 602/2 o pow. 0,0728 ha,

powstałą z podziału działki nr 602 o pow. 4,8228 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 4,8200 ha), obręb Jasień, gmina Brzesko, powiat brzeski, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 14, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.74.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 14,

– po pozycji 13 dodaje się pozycję 14a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; brzeski; Brzesko; Jasień; 602/1; 4,7500;

30) – nr 1/18 o pow. 0,1208 ha,

powstałą z podziału działki nr 1/17 o pow. 2,3649 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 2,3653 ha), obręb Sobótka, gmina Sobótka M., powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2487, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.72.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2487,

– po pozycji 2486 dodaje się pozycję 2487a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wrocławski; Sobótka M.; Sobótka; 1/19; 2,2441;

31) – nr 1/1 o pow. 0,0764 ha,

– nr 1/2 o pow. 0,2998 ha,

– nr 1/3 o pow. 0,0427 ha,

powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 3,5188 ha, obręb Strzeblów, gmina Sobótka M., powiat wrocławski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2484, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.73.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2484,

– po pozycji 2483 dodaje się pozycję 2484a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wrocławski; Sobótka M.; Strzeblów; 1/4; 3,0999;

32) – nr 236/43 o pow. 0,0490 ha,

– nr 236/44 o pow. 0,0276 ha,

– nr 236/45 o pow. 0,1164 ha,

– nr 236/46 o pow. 0,3661 ha,

– nr 236/47 o pow. 0,1181 ha,

– nr 236/48 o pow. 0,0782 ha,

– nr 236/49 o pow. 0,0241 ha,

– nr 236/50 o pow. 0,0677 ha,

powstałe z podziału działki nr 236/33 o pow. 4,5601 ha, obręb 47, gmina Podgórze, powiat M. Kraków, województwo małopolskie, wpisanej w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 657, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.78.2013.MS/2, uzupełnionym pismem z dnia 21 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.78.2013.MS/3, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 657,

– po pozycji 656 dodaje się pozycję 657a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; M. Kraków; Podgórze; 47; 236/42; 3,7129;

33) – nr 85/15 o pow. 0,5911 ha,

– nr 85/16 o pow. 0,8592 ha,

– nr 85/17 o pow. 0,5892 ha,

powstałe z podziału działki nr 85/14 o pow. 12,0397 ha, obręb Śliwice, gmina Śliwice, powiat tucholski, województwo kujawsko-pomorskie, wpisanej w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2773, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.39.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika:

– skreśla się pozycję 2773,

– po pozycji 2772 dodaje się pozycję 2773a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: kujawsko-pomorskie; tucholski; Śliwice; Śliwice; 85/18; 10,0002;

34) – nr 65/5 o pow. 0,1486 ha,

– nr 65/6 o pow. 0,2418 ha,

– nr 65/7 o pow. 0,3690 ha,

– nr 65/8 o pow. 0,2803 ha,

powstałe z podziału działki nr 65/3 o pow. 5,9552 ha, obręb Szczawienko Nr 3 (w załączniku do decyzji ujętej pod nazwą obrębu Nr 3 Szczawienko), gmina Wałbrzych, powiat wałbrzyski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2384, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.83.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2384,

– po pozycji 2383 dodaje się pozycję 2384a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wałbrzyski; Wałbrzych; Szczawienko Nr 3; 65/4; 0,1136;

– po pozycji 2384a dodaje się pozycję 2384b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; wałbrzyski; Wałbrzych; Szczawienko Nr 3; 65/9; 4,8019;

35) – nr 3000/51 o pow. 0,0158 ha,

– nr 3000/52 o pow. 0,3099 ha,

– nr 3000/53 o pow. 0,1025 ha,

– nr 3000/54 o pow. 0,4837 ha,

– nr 3000/55 o pow. 0,1235 ha,

– nr 3000/56 o pow. 0,2022 ha,

– nr 3000/57 o pow. 0,1853 ha,

– nr 3000/58 o pow. 0,0389 ha,

– nr 3000/59 o pow. 0,0909 ha,

– nr 3000/60 o pow. 0,0204 ha,

– nr 3000/61 o pow. 0,0119 ha,

– nr 3000/62 o pow. 0,0233 ha,

– nr 3000/63 o pow. 0,0155 ha,

– nr 3000/64 o pow. 0,0175 ha,

– nr 3000/65 o pow. 0,0124 ha,

– nr 3000/66 o pow. 0,0062 ha,

– nr 3000/67 o pow. 0,0152 ha,

– nr 3000/68 o pow. 0,4983 ha,

– nr 3000/69 o pow. 0,5305 ha,

– nr 3000/70 o pow. 0,1695 ha,

– nr 3000/71 o pow. 0,0729 ha,

– nr 3000/72 o pow. 0,2419 ha,

– nr 3000/73 o pow. 0,0375 ha,

– nr 3000/74 o pow. 0,0300 ha,

powstałe z podziału działki nr 3000/37 o pow. 24,9343 ha, obręb 0001-Wyszków, gmina Wyszków-Miasto, powiat wyszkowski, województwo mazowieckie, wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 2486, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.68.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 2486,

– po pozycji 2483 dodaje się pozycję 2486a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; wyszkowski; Wyszków-Miasto; 0001-Wyszków; 3000/50; 21,6786;

36) – nr 541/16 o pow. 0,3079 ha,

– nr 541/18 o pow. 0,2634 ha,

powstałe z podziału działki nr 541/15 o pow. 4,2946 ha, obręb Antoniuk, gmina Białystok, powiat M. Białystok, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 250b, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.70.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 250b,

– po pozycji 250a dodaje się pozycję 250b1, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Antoniuk; 541/17; 0,1187;

– po pozycji 250b1 dodaje się pozycję 250b2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Antoniuk; 541/19; 0,0358;

– po pozycji 250b2 dodaje się pozycję 250b3, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Antoniuk; 541/20; 0,4635;

– po pozycji 250b3 dodaje się pozycję 250b4, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Antoniuk; 541/21; 3,1053;

37) – nr 606/8 o pow. 0,0081 ha,

– nr 607/8 o pow. 0,0288 ha,

– nr 608/8 o pow. 0,0064 ha,

powstałe z podziału działki nr 335/8 o pow. 0,0992 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 0,0982 ha), obręb Herby, gmina Herby, powiat lubliniecki, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 4386, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 6 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.50.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 4386,

– po pozycji 4385 dodaje się pozycję 4386a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; lubliniecki; Herby; Herby; 605/8; 0,0559;

38) – nr 1371/10 o pow. 0,2741 ha,

położoną w obrębie 0144 Podgórze, gmina Hrubieszów-Miasto, powiat hrubieszowski, województwo lubelskie, wpisaną w tomie III załącznika do decyzji dla województwa lubelskiego pod pozycją 647, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.111.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie III załącznika skreśla się pozycję 647;

39) – nr 94/5 o pow. 0,0721 ha,

powstałą z podziału działki nr 94/3 o pow. 0,4429 ha, obręb Śródmieście-Załęże, gmina Katowice M., powiat m. Katowice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 7811, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.138.2012.MS/1, uzupełnionym pismem z dnia 12 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.138.2012.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 7811,

– po pozycji 7810 dodaje się pozycję 7811a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Katowice; Katowice M.; Śródmieście-Załęże; 94/4; 0,3708;

40) – nr 10/9 o pow. 18,9117 ha,

– nr 10/21 o pow. 4,3189 ha,

– nr 10/23 o pow. 0,6852 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisane w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) odpowiednio pod pozycjami 1016, 1022 oraz 1024,

– nr 10/12 o pow. 0,1295 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa we współużytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A. oraz PKP Energetyka S.A., wpisaną w tomie II załącznika do decyzji dla województwa kujawsko-pomorskiego (zmienionym decyzją nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48) pod pozycją 1017,

położone w obrębie 0114, gmina Bydgoszcz M., powiat M. Bydgoszcz, województwo kujawsko-pomorskie, ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 marca 2013 r., Nr KNDGO1.073.139.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie II załącznika skreśla się pozycje 1016, 1017, 1022 oraz 1024.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działki ewidencyjne:

1) – nr 528/2 o pow. 0,0482 ha,

położoną w obrębie Wola Klasztorna, gmina Sieciechów, powiat kozienicki, województwo mazowieckie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 18 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.34.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 404 dodaje się pozycję 404a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; kozienicki; Sieciechów; Wola Klasztorna; 528/2; 0,0482;

2) – nr 181/4 o pow. 0,0973 ha,

położoną w obrębie Henryków, gmina Ziębice, powiat ząbkowicki, województwo dolnośląskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 19 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.59.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 2635 dodaje się pozycję 2635a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Ziębice; Henryków; 181/4; 0,0973;

3) – nr 3243/27 o pow. 0,1830 ha,

– nr 3243/28 o pow. 0,0236 ha,

położone w obrębie Wolbrom, gmina Wolbrom M., powiat olkuski, województwo małopolskie, będące własnością Gminy Wolbrom w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.75.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 1781 dodaje się pozycję 1781a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; olkuski; Wolbrom M.; Wolbrom; 3243/27; 0,1830;

– po pozycji 1781a dodaje się pozycję 1781b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; olkuski; Wolbrom M.; Wolbrom; 3243/28; 0,0236;

4) – nr 742/14 o pow. 2,2933 ha,

położoną w obrębie 1, gmina Dębica M., powiat dębicki, województwo podkarpackie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 27 lutego 2013 r., Nr KNDGO 1.073.76.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie IX załącznika do decyzji dla województwa podkarpackiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 32 dodaje się pozycję 32a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podkarpackie; dębicki; Dębica M.; 1; 742/14; 2,2933.

5) –nr 2213/14 o pow. 0,0200 ha,

położoną w obrębie Łukowa, gmina Lisia Góra, powiat tarnowski, województwo małopolskie, będącą własnością Skarbu Państwa we władaniu Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 marca 2013 r., Nr KNDG01.073.80.2013.MS/2, w ten sposób, że w tomie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– po pozycji 2189 dodaje się pozycję 2189a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; tarnowski; Lisia Góra; Łukowa; 2213/14; 0,0200.

§ 3

1) W związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie miasta i gminy Kamieniec Ząbkowicki oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Ząbkowickiego, w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego (zmienionym Decyzją Nr 25 Ministra Infrastruktury z dnia 12 sierpnia 2011 r., Dz. Urz. MI Nr 10, poz. 48):

– skreśla się pozycje 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2609, 2610, 2611, 2612, 2614, 2615 oraz 2616,

– po pozycji 2595 dodaje się pozycję 2596a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Byczeń; 402; 0,4100;

– po pozycji 2596a dodaje się pozycję 2597a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Byczeń; 404; 7,4000;

– po pozycji 2597a dodaje się pozycję 2598a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Byczeń; 431; 2,3200;

– po pozycji 2598a dodaje się pozycję 2599a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Chałupki; 184; 1,0900;

– po pozycji 2599a dodaje się pozycję 2600a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Chałupki; 266; 4,9200;

– po pozycji 2600a dodaje się pozycję 2601a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Doboszowice; 404; 5,3700;

– po pozycji 2601a dodaje się pozycję 2602a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki I; 71; 1,7254;

– po pozycji 2602a dodaje się pozycję 2603a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki I; 335; 0,7487;

– po pozycji 2603a dodaje się pozycję 2604a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki I; 336/4; 6,2651;

– po pozycji 2604a dodaje się pozycję 2605a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki I; 412; 2,7294;

– po pozycji 2605a dodaje się pozycję 2606a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki I; 721; 2,7335;

– po pozycji 2606a dodaje się pozycję 2607a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki I; 731; 1,5338;

– po pozycji 2608 dodaje się pozycję 2609a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Mrokocin; 198; 2,9000;

– po pozycji 2609a dodaje się pozycję 2610a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Pomianów Górny; 166; 3,4300;

– po pozycji 2610a dodaje się pozycję 261 la, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Pomianów Górny; 230/1; 3,8500;

– po pozycji 2611a dodaje się pozycję 2612a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Starczów; 366; 2,4700;

– po pozycji 2613a dodaje się pozycję 2614a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Suszka; 212/1; 2,1800;

– po pozycji 2614a dodaje się pozycję 2615a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Suszka; 212/2; 5,2700;

– po pozycji 2615a dodaje się pozycję 2616a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; ząbkowicki; Kamieniec Ząbkowicki; Suszka; 212/3; 2,1200.

2) W związku z podziałem działek nr 645/27 o pow. 3,8358 ha i nr 833 o pow. 3,4546 ha, zatwierdzonym przez Urząd Miejski w Białymstoku decyzją z dnia 13 listopada 2012 r., Nr DGE-I.6831.256.2012, oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Urząd Miejski w Białymstoku, w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego:

– skreśla się pozycje 237a oraz 241,

– po pozycji 236 dodaje się pozycję 237a1 gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Białostoczek Płd.; 645/28; 1,1668;

– po pozycji 237a1 dodaje się pozycję 237a2, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Białostoczek Płd.; 645/29; 2,6690;

– po pozycji 240a dodaje się pozycję 241a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Białostoczek Płd.; 833/1; 1,8828;

– po pozycji 241a dodaje się pozycję 241b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; Białostoczek Płd.; 833/2; 1,5718.

3) W związku z modernizacją ewidencji gruntów i budynków na terenie gminy Zawadzkie oraz w celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Strzelcach Opolskich, w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego:

– skreśla się pozycje 1756, 1757, 1759, 1760, 1761, 1762, 1763, 1764, 1765, 1766, 1767, 1768, 1769, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775 oraz 1776,

– po pozycji 1755 dodaje się pozycję 1756a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Kielcza; 241; 1,0640;

– po pozycji 1756a dodaje się pozycję 1757a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Kielcza; 908; 1,2591;

– po pozycji 1758a dodaje się pozycję 1759a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Kielcza 2128; 3,0100;

– po pozycji 1759a dodaje się pozycję 1760a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Kielcza; 2159; 12,9900;

– po pozycji 1760a dodaje się pozycję 1761a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 347; 0,0890;

– po pozycji 1761a dodaje się pozycję 1762a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 348; 1,0550;

– po pozycji 1762a dodaje się pozycję 1763a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 350; 0,4570;

– po pozycji 1763a dodaje się pozycję 1764a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie M.; Zawadzkie; 365/2; 1,3187;

– po pozycji 1764a dodaje się pozycję 1765a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie M.; Zawadzkie; 373/7; 1,2730;

– po pozycji 1765a dodaje się pozycję 1766a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie M.; Zawadzkie; 373/15; 5,6529;

– po pozycji 1766a dodaje się pozycję 1767a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie M.; Zawadzkie; 588; 0,5348;

– po pozycji 1767a dodaje się pozycję 1768a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie M.; Zawadzkie; 640; 0,6180;

– po pozycji 1768a dodaje się pozycję 1769a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie M.; Zawadzkie; 645; 1,3440;

– po pozycji 1769a dodaje się pozycję 1770a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2067/4; 4,6857;

– po pozycji 1770a dodaje się pozycję 1771a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2072/2; 0,1526;

– po pozycji 1771a dodaje się pozycję 1772a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2075/2; 0,7050;

– po pozycji 1772a dodaje się pozycję 1773a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2076; 0,1250;

– po pozycji 1773a dodaje się pozycję 1774a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2079; 0,4460;

– po pozycji 1774a dodaje się pozycję 1775a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2080; 0,1350;

– po pozycji 1775a dodaje się pozycję 1776a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; strzelecki; Zawadzkie; Żędowice; 2081; 0,0242.

§ 4

W związku z błędem pisarskim stwierdzonym w decyzji nr 5 Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 marca 2013 r. zmieniającej decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych, opublikowanej w Dz. Urz. MTBiGM z dnia 12 marca 2013 r. pod pozycją 14, § 1 pkt 20 ww. decyzji w brzmieniu:

„– nr 242/2 o pow. 0,0724 ha,

powstałą z podziału działki nr 242 o pow. 2,0100 ha, obręb Zamyślona Słupska, gmina Łęka Opatowska, powiat kępiński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 888, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.23.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 888,

– po pozycji 887 dodaje się pozycję 888a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kępiński; Łęka Opatowska; Zamyślona Słupska; 242/1; 1,9376;”

zastępuje się brzmieniem:

„– nr 242/2 o pow. 0,0724 ha,

powstałą z podziału działki nr 242 o pow. 2,0100 ha, obręb Zmyślona Słupska, gmina Łęka Opatowska, powiat kępiński, województwo wielkopolskie, wpisanej w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 888, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 5 lutego 2013 r., Nr KNDG01.073.23.2013.MS/2, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 888,

– po pozycji 887 dodaje się pozycję 888a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; kępiński; Łęka Opatowska; Zmyślona Słupska; 242/1; 1,9376;”.

§ 5

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

MINISTER
TRANSPORTU, BUDOWNICTWA
I GOSPODARKI MORSKIEJ

S. Nowak

 

 

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494).

2) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. MI z 2010 r. Nr 4, poz. 11; Nr 7, poz. 22; Nr 8, poz. 25; Nr 11, poz. 34; Nr 13, poz. 46; Nr 15, poz. 53; z 2011 r. Nr 1, poz. 1; Nr 2, poz. 6; Nr 3, poz. 20; Nr 4, poz. 22; Nr 5, poz. 28; Nr 6, poz. 33; Nr 10, poz. 48 i 49; Nr 12, poz. 64 i 65, Dz. Urz. MTBiGM z 2011 r. Nr 1, poz. 2; Nr 2, poz. 6, z 2012 r. poz. 8, poz. 18, poz. 23, poz. 37, poz. 39, poz. 44, poz. 53, poz. 61, poz. 68, poz. 77, poz. 85 oraz z 2013 r. poz. 4, poz.6, poz. 7 i poz. 14.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Stawski Syty Adwokacka Spółka Partnerska

Specjalista w dziedzinie prawa inwestycji budowlanych, zamówień publicznych, nieruchomości, procesu zarządzania i transakcji nieruchomościami oraz prawa autorskiego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »