| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 16
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 3 sierpnia 2012 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W decyzji Nr 11 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 21) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność;”,

b) w pkt 8 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) Departamentu Telekomunikacji, z zastrzeżeniem § 9 ust. 4 pkt 6,”;

2) uchyla się § 5;

3) w § 6:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej –informatyzacja, z wyłączeniem spraw określonych w § 9 ust. 2a;”,

b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z budową i rozwojem centralnego repozytorium informacji publicznych;”;

4) w § 9:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister sprawuje nadzór nad:

1) prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – informatyzacja, w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego, z wyłączeniem spraw, o których mowa w § 6 pkt 6a;

2) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i opiniowaniem kierunków i programów strategicznych w zakresie społeczeństwa informacyjnego;

3) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu oraz zastosowaniem technologii informatycznych w społeczeństwie informacyjnym;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw związanych z opracowywaniem i realizacją Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.”,

b) w ust. 4 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) Departament Społeczeństwa Informacyjnego.”.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER
ADMINISTRACJI
I CYFRYZACJI

– Michał Boni

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »