| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 30
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Na podstawie art. 400d ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się następujący skład i strukturę Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zwanej dalej „Radą Nadzorczą”:

1) Aneta Wilmańska – Przewodniczący Rady Nadzorczej;

2) Maciej Nowicki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

3) Józef Kozioł – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej;

4) Marek Tramś – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

5) Mirosław Czekaj – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel strony samorządowej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;

6) Jerzy Indra – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;

7) Jolanta Fedak – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;

8) Adam Zdziebło – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

9) Krzysztof Masiuk – Członek Rady Nadzorczej – przedstawiciel organizacji ekologicznych;

10) Jerzy Ignaszak – Członek Rady Nadzorczej;

11) Aleksandra Malarz – Członek Rady Nadzorczej;

12) Marek Gromiec – Członek Rady Nadzorczej.

§ 2.
Traci moc zarządzenie nr 37 Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2010 r. w sprawie ustalenia składu i struktury Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Dz. Urz. MŚiGIOŚ Nr 2, poz. 43 i 52 oraz z 2012 r. poz. 2).
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284 poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 182, poz. 1228, Nr 229, poz. 1498 i Nr 249, poz. 1657, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 63, poz. 322, Nr 94, poz. 551, Nr 99, poz. 569, Nr 122, poz. 695, Nr 152, poz. 897, Nr 178, poz. 1060 i Nr 224, poz. 1341 oraz z 2012 r. poz. 460.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wilk Latkowski Doradcy Podatkowi i Radcowie Prawni

Nowoczesna kancelaria doradztwa podatkowego i prawnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »