| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 57 Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Wielkopolskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min Środ. poz. 67) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt I „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony ścisłej”, „W ekosystemach leśnych”, w tabeli, dodaje się lp. 3 w brzmieniu:

„3

Odtworzenie siedliska priorytetowego – muraw napiaskowych na terenie Ozu Budzyńskiego

1. Melioracje agrotechniczne na powierzchni 0,16 ha i 0,68 ha polegające na selektywnym usunięciu obcych taksonów występuj ących w runie i podszycie.

 

Oddziały – 91 Dt, 91Dr, 91Dw”

2. Usunięcie pojedynczo występujących drzew:

1) klonu jesionolistnego (Acer negundo) –31 sztuk;

2) robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia) – 6 sztuk.

3. Usunięcie części koron klonu jesionolistnego (Acer negundo) wraz z nasionami i ich transport poza obszar zabiegu

 

2) w pkt II „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej”, w lit. C „Inne, według specyfiki Parku”, w tabeli, lp. 3 otrzymuje brzmienie:

 

Odtworzenie siedliska priorytetowego – muraw napiaskowych na terenie Ozu Budzyńskiego

1. Usunięcie niepożądanych drzew i krzewów (w tym gatunków obcych) z powierzchni 1,7 ha, wraz z wywiezieniem biomasy oraz uprzątnięciem obszaru zabiegu.

Oddział 91Ds.

2. Melioracje agrotechniczne na łącznej powierzchni 1,85 ha, polegające na selektywnym usunięciu obcych taksonów występujących w runie i podszycie.

Oddziały – 91 Ds, 91Dp, 91Dl, 91Do.

3. Mechaniczne usunięcie czeremchy amerykańskiej na powierzchni 0,90 ha

Oddział 91Dl”

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002 i 1101.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

IMPEL Business Solutions Sp. z o.o.

Obsługa księgowa, doradztwo podatkowe, kadry i płace

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »