| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 62 Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 72) w załączniku nr 2, w pkt I „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną” wprowadza się następujące zmiany:

1) w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli:

a) lp. 10–12 otrzymują brzmienie:

„10

Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie (trzebież wczesna) z zachowaniem rzadkich form i ekotypów drzew i krzewów

35,87 ha

Oddziały – 3b, 9d, j, 12m, 33b, c, 37c, d, m, 51d, 52fx, 54a, b, c, w, z, x, y, ax,108c, 145l, 151a,187c, f, 188d, g, i, 200t, 303b, 369a

11

Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie w wieku 40–70 lat (trzebież późna) z zachowaniem rzadkich form i ekotypów drzew i krzewów z pozostawieniem m.in. drzew z V klasy klasyfikacji Krafta

196,30 ha

Oddziały – 2d, 3a, h, 5g, 12l, 15a, 16j, 33g, h, 37lx, 51s, 52kx, 53h, i, 54t, 56a, d, g, 57j, 78d, 101c, 105b, h , i, 106b, c, 107a, 110p, t, 126a, 127j, 145b, 149s, r, 158a, d, k, 160h, j, 161o, 168c, 169b,179p, 183i, 186d, i, k, 195g, h, 199k, 200r, 206d, 213a, 214a, b, 222k 232f j, 234h, 243a, 244a, 307fx, 359a, h, i, 370z

12

Przygotowanie powierzchni do nasadzeń

5,10 ha

Oddziały – 2p, 32s, 37c, 51h, t, 54a, 74t, 77l, 78h, 168a, 170a, 206a, b, 232g, 359f, h, i”

 

b) lp. 14–15 otrzymują brzmienie:

„14

Uzupełnienie przerzedzonych miejsc w drzewostanach przez posadzenie drzew i krzewów (poprawki i uzupełnienia)

8,13 ha

Oddziały – 9k, 17s, n, 19b, c, j, 28g, h, 32s, 51h, 52bx, 53f, 73l, 74f, g, h, i, j, dx, fx, 77n, 78h, n, 92c, d, 102h, 157i, 159k, 168a, 169d, 186f, 188j, 200z, 220a, 221y, 232g, 302dx, 305a, 307m, p, 359a

15

Uzupełnienie przerzedzonych miejsc w drzewostanach poprzez posadzenie drzew i krzewów (dolesienia luk i przerzedzeń)

5,28 ha

Oddziały – 2p, 32s, 37c, 51h, t, 54a, 74t, 77l, 78h, 157i, 168a, 206a, b, 232g, 359a, f, h, i”

 

c) lp. 18 otrzymuje brzmienie:

„18

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne)

1,13 ha

Oddziały – 170h, 222d, 159r, s, 169a”

 

d) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

„20

Wykaszanie roślinności zielnej na uprawach leśnych (pielęgnacja)

42,62 ha

Oddziały – (2k)2), p, 9k, 19b, c, j, (28g, h)2), 32s, 51h, t, (52bx, 53f)2), 54a, (59g, 73l, 74f, g, h, i)2), t, dx, (fx)2), 77l, (n)2), (78n, 86f, 92c, d, 93l, m, 102h, 105f, 142m, 143k)2), (154o, 155l, 157i, 159b)2), k, 168a, (169d)2), 170b, (200z, 201o)2), 206b, (220a, 232g)2), 359a, h”

 

e) lp. 27 otrzymuje brzmienie:

„27

Wykonanie ogrodzenia ograniczającego szkody w uprawach leśnych powodowane przez zwierzynę łowną

7,69 ha

Oddziały – 2p, 32s, 37a, 51h, 74t, 77l, n, 78h, n, 169a, 206a, b, 232g, 359a, f, h, i”

 

f) po lp. 28 dodaje się lp. 29 w brzmieniu:

„29

Przygotowanie gleby i posadzenie sadzonek drzew i krzewów (zalesienia)

0,96 ha

37a, 169a”

 

2) w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, tabela otrzymuje brzmienie:

„Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych

221,47 ha

Oddziały – 37h, l, bx, 79g, (86g, m, n)2), (88fx)2), 90gx, 97j, 98d, 99b, j, 100c, i, 101h, 106g, h, 112g, 122a, (128i, 129i, 130h)2), 134c, 135d, (136a, b, c, g, h)2), 137a, (n)2), 147bx, kx, (153b, 154a)2), 159d, r, s, 209c, 217i, 227b, 228a, 233j, 253c, 310o, r, p, t, 311j, 316d, (j)2), 318a, 326a, (331g)2),338b, 342p, 343a, b, c, 344a, b, (c, d)2), g, (348d)2), (351i)2), l, 353f, t, y, cx, gx, hx, az, 354s, j, 356a, (358f, 360g)2), 361ay, 361dx, 361ox, 363b

2

Wykaszanie obszarów torfowiskowych w celu zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony przed zarastaniem niepożądaną roślinnością wraz z wywozem biomasy

912,90 ha

Oddziały – (137a)2); (310t, 312m, 313w, 316j, 318a, 319a, 320a, 321a, 323a, b, 325a, 322a, 324a, 330b, 334b, 335a, 336a, 337a, 339a, 342p, 343a, g, 344a, 345m, 347a, 348a, b, d, f, g, h, l, k, 349a, b, c, f, g, 352d, j, 353a, d, 354a, 355a, 356a)2)

3

Wycinanie i usuwanie części samosiewów drzew i krzewów w celu ochrony muraw napiaskowych oraz wrzosowisk wraz z wywozem biomasy

59,16 ha

Oddziały – 12j, k, 13d, 23i, 24a, b, c, i, 28o, r, 44f, 45d, 68a, c, 71a, 309cx, 312p, s, 342n, r, s, t, x, z, ax, bx, 352h, i, p, r, s, t, w, 353f, h, j, l, r, t, y, ax, bx, cx, gx, hx, 354f, g, j, n, o, s, 355f, g, i, l, m, p, r, 356o, p, r, 363n, o, 364a, b, c, d, f, i, j, l, m, r, 366d, f, g, h, j, k, n, y, 367c, d, f, j, k, l

4

Wykaszanie i prowadzenie wypasu na łąkach i pastwiskach w celu zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przed zarastaniem niepożądanymi gatunkami roślin

1752,44 ha

Oddziały – (8d, g)2), 13h, i, k, m, n, (o, 15d, f, h, i, l, m)2), 15p, r, (16i, 21a, b, c)2), 22f, g, 23h, i, 24a, b, c, (d, 25a, b, c, f, k, l, m, n, o, r, s, t, ax, gx, hx, ix, 26d, h, 28bx, 34t, y, ax, hx, mx, ox, px, 37a, b, g, t, w, fx, ix, 38b, c, d, 39a, b, d, 40b, c, d, f, h, i, 41b, c, d, f, 42a, b, 43g, f, 44c, 45a, b, d)2), g, h, (46f, i, j, k, l, p, dx, sx, tx, yx, zx, dy, 47f, k, x, y)2), z, ax, (bx, cx, dx, fx, gx, 48m, p, hx, 49d, m, s, w, y, z, ax, 50r, jx)2), (52b, g)2), h, (i, j)2), 66a, c, d, f, h, i, j, n, o, s, w, 67d, (f)2), 68c, 69i, (70b, c, f, g, l, n, 71a)2), d, (f, g, h, j, k)2), p, (s)2), z, ix, (72a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, m, n, o, 73b, c, d, j, n, s, 74b, l, s)2), jx, (75b, c, f, g, h, 76a, b, c, f, j, l)2), 77p, (79g, 90b, c, d, f, o, p, r)2), gx, hx, jx, 91p, r, s, t, 93a, 94a)2), 98d, (99b)2), 134d, (135d)2), n, (o, 143l, 144m, n, t, 147p)2), 154f, 159c, d, (g, h)2), i, j, gx, hx, kx, lx, (185p, 186l, m)2), 188b, m, 201n, (p)2), t, (202a, c, 204h)2), 205c, j, (l)2), (206f, 208b)2), c, (h, i, j, k, l, m, o)2), p, r, (kx)2), by, lx, 210c, o, (s, t, 215d, j, k, l)2), 216a, b, c, d, h, (219a, b, f)2), c, d, (g, h, i, j, k, m)2), n, o, (p)2), (221a, Ap, Aw, Ax)2), 222j, o, w, (230a, b, g, h, j, k, n, o, 231b, c, f, h)2), (l)2), o, 234g, (238a, b, c, f, h, i, k, l, m, n)2), o, p, (241b)2), g, j, h, i, k, (p, r)2), bx, 242a, c, (g)2), 244d, (246d, h, i)2), l, (247k, l, m, n, p, z, ax, bx, cx, ix, jx, lx, mx, ox, px, 256c)2) h, (n)2), x, y, (261n, rx, 308b, 309z, cx, fx)2), 310f, l, (i, k, o)2), (311b, g, h, i, 312d, g, h, i, j, l, n, p, t, 313b, c, g, i)2), (329a, d, 330b, 331f, g, 332n)2), 333h, 334f, (335i)2), (340b, f, 341a, b, h, k, l, m, n, 342a, f, i, s, z, 343a, 344c, 345c, h, n, o, 350a, 351d)2), 352i, h, p, t, w, 353h, j, l, ax, bx, (354b, f)2), g, n, o, 355f, (g, i)2), l, m, p, r, 356k, l, 357ry, 358a, 360a, c, f, h, o, (361h, n, s, t, w)2), bx, ix, jx, (361ay, sx, zx)2), 362a, k, l, (o)2), 363b, n, o, bx, 364a, b, c, l, m, o, p, s, 365d, p, 366d, f, g, h, j, k, (I)2, n, p, x, y, ax, cx, fx, nx, px, rx, sx, tx, zx, ay, dy, hy, 367c, d, f, j, k, l, ax, lx, ox, 368hx, nx, 370a, c, o, (370h, m, n)2), s, (371a, b, f, h, r)2), s

5

Wywóz biomasy pozyskanej w ramach wycinania i usuwania drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych i rolnych

3,65 ha

Oddziały – 316d, j, 343a, 363b,

6

Uprawa lub wykaszanie gruntów ornych w celu ochrony przed zarastaniem oraz dla zachowania bioróżnorodności agrocenoz

329,93 ha

Oddziały – (8w, 47p, 48n, 74r)2), 91o, (135n, 143m, n, 146hx, 147d, dx, rx)2), 148i, (m, s)2), w, (149cx, hx, 159d, 202d)2), 203h, (205n, o)2),221c, d, f, (h, i, j, Ah)2), Al, (Am, An)2), (222hx, nx, 233l)2), 241c, d, s, t, 242b, 309x, w, (309ax, dx, ix)2), 310a, c, f, g, j, l, 311a, c, f, 312a, b, c, f, k, o, 313p, 332n, (335hx, 341d, g, i, 342j, n, y, 345a, b, 346a, b, 357p, 360l)2), p, (361fx, 362h, 363i, j)2), k, (l)2), kx, (365a, o, r, t, bx, 366p, y, dx)2), fx, fy, (367n)2), gx, kx, (px)2), (368d, t, px, 370b, d, f, g, j, k, r, t)2)

 

3) w lit. C „W ekosystemach wodnych”, w tabeli, lp. 4 otrzymuje brzmienie:

„4

Wykaszanie i odkrzaczanie grobli na stawach i rozlewiskach

2 3060 m

Oddziały – 2g, 12, 102o, (8, 10, 11, 35, 36, 328a, 330a)2)

 

4) w lit. D „Inne, według specyfiki Parku”, w tabeli, po lp. 2 dodaje się lp. 3 w brzmieniu:

„3

Ochrona zasobów kulturowych – remonty krzyży i kapliczek

8 obiektów

Obwody ochronne Parku”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

reklama

POLECANE

ARTYKUŁ PARTNERSKI

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Okurowski

Specjalista od nowoczesnych technologii zarówno samochodowych jak domowych. Wyjątkowy znawca nawigacji samochodowych, systemów multimedialnych, car audio i aplikacji mobilnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »