| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 13 stycznia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 62 Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Poleskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 72) w załączniku nr 2, w pkt I „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną” wprowadza się następujące zmiany:

1) w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli:

a) lp. 10–12 otrzymują brzmienie:

„10

Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie (trzebież wczesna) z zachowaniem rzadkich form i ekotypów drzew i krzewów

35,87 ha

Oddziały – 3b, 9d, j, 12m, 33b, c, 37c, d, m, 51d, 52fx, 54a, b, c, w, z, x, y, ax,108c, 145l, 151a,187c, f, 188d, g, i, 200t, 303b, 369a

11

Regulowanie składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanie w wieku 40–70 lat (trzebież późna) z zachowaniem rzadkich form i ekotypów drzew i krzewów z pozostawieniem m.in. drzew z V klasy klasyfikacji Krafta

196,30 ha

Oddziały – 2d, 3a, h, 5g, 12l, 15a, 16j, 33g, h, 37lx, 51s, 52kx, 53h, i, 54t, 56a, d, g, 57j, 78d, 101c, 105b, h , i, 106b, c, 107a, 110p, t, 126a, 127j, 145b, 149s, r, 158a, d, k, 160h, j, 161o, 168c, 169b,179p, 183i, 186d, i, k, 195g, h, 199k, 200r, 206d, 213a, 214a, b, 222k 232f j, 234h, 243a, 244a, 307fx, 359a, h, i, 370z

12

Przygotowanie powierzchni do nasadzeń

5,10 ha

Oddziały – 2p, 32s, 37c, 51h, t, 54a, 74t, 77l, 78h, 168a, 170a, 206a, b, 232g, 359f, h, i”

 

b) lp. 14–15 otrzymują brzmienie:

„14

Uzupełnienie przerzedzonych miejsc w drzewostanach przez posadzenie drzew i krzewów (poprawki i uzupełnienia)

8,13 ha

Oddziały – 9k, 17s, n, 19b, c, j, 28g, h, 32s, 51h, 52bx, 53f, 73l, 74f, g, h, i, j, dx, fx, 77n, 78h, n, 92c, d, 102h, 157i, 159k, 168a, 169d, 186f, 188j, 200z, 220a, 221y, 232g, 302dx, 305a, 307m, p, 359a

15

Uzupełnienie przerzedzonych miejsc w drzewostanach poprzez posadzenie drzew i krzewów (dolesienia luk i przerzedzeń)

5,28 ha

Oddziały – 2p, 32s, 37c, 51h, t, 54a, 74t, 77l, 78h, 157i, 168a, 206a, b, 232g, 359a, f, h, i”

 

c) lp. 18 otrzymuje brzmienie:

„18

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanach (czyszczenia późne)

1,13 ha

Oddziały – 170h, 222d, 159r, s, 169a”

 

d) lp. 20 otrzymuje brzmienie:

„20

Wykaszanie roślinności zielnej na uprawach leśnych (pielęgnacja)

42,62 ha

Oddziały – (2k)2), p, 9k, 19b, c, j, (28g, h)2), 32s, 51h, t, (52bx, 53f)2), 54a, (59g, 73l, 74f, g, h, i)2), t, dx, (fx)2), 77l, (n)2), (78n, 86f, 92c, d, 93l, m, 102h, 105f, 142m, 143k)2), (154o, 155l, 157i, 159b)2), k, 168a, (169d)2), 170b, (200z, 201o)2), 206b, (220a, 232g)2), 359a, h”

 

e) lp. 27 otrzymuje brzmienie:

„27

Wykonanie ogrodzenia ograniczającego szkody w uprawach leśnych powodowane przez zwierzynę łowną

7,69 ha

Oddziały – 2p, 32s, 37a, 51h, 74t, 77l, n, 78h, n, 169a, 206a, b, 232g, 359a, f, h, i”

 

f) po lp. 28 dodaje się lp. 29 w brzmieniu:

„29

Przygotowanie gleby i posadzenie sadzonek drzew i krzewów (zalesienia)

0,96 ha

37a, 169a”

 

2) w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, tabela otrzymuje brzmienie:

„Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wycinanie i usuwanie drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych

221,47 ha

Oddziały – 37h, l, bx, 79g, (86g, m, n)2), (88fx)2), 90gx, 97j, 98d, 99b, j, 100c, i, 101h, 106g, h, 112g, 122a, (128i, 129i, 130h)2), 134c, 135d, (136a, b, c, g, h)2), 137a, (n)2), 147bx, kx, (153b, 154a)2), 159d, r, s, 209c, 217i, 227b, 228a, 233j, 253c, 310o, r, p, t, 311j, 316d, (j)2), 318a, 326a, (331g)2),338b, 342p, 343a, b, c, 344a, b, (c, d)2), g, (348d)2), (351i)2), l, 353f, t, y, cx, gx, hx, az, 354s, j, 356a, (358f, 360g)2), 361ay, 361dx, 361ox, 363b

2

Wykaszanie obszarów torfowiskowych w celu zachowania różnorodności biologicznej oraz ochrony przed zarastaniem niepożądaną roślinnością wraz z wywozem biomasy

912,90 ha

Oddziały – (137a)2); (310t, 312m, 313w, 316j, 318a, 319a, 320a, 321a, 323a, b, 325a, 322a, 324a, 330b, 334b, 335a, 336a, 337a, 339a, 342p, 343a, g, 344a, 345m, 347a, 348a, b, d, f, g, h, l, k, 349a, b, c, f, g, 352d, j, 353a, d, 354a, 355a, 356a)2)

3

Wycinanie i usuwanie części samosiewów drzew i krzewów w celu ochrony muraw napiaskowych oraz wrzosowisk wraz z wywozem biomasy

59,16 ha

Oddziały – 12j, k, 13d, 23i, 24a, b, c, i, 28o, r, 44f, 45d, 68a, c, 71a, 309cx, 312p, s, 342n, r, s, t, x, z, ax, bx, 352h, i, p, r, s, t, w, 353f, h, j, l, r, t, y, ax, bx, cx, gx, hx, 354f, g, j, n, o, s, 355f, g, i, l, m, p, r, 356o, p, r, 363n, o, 364a, b, c, d, f, i, j, l, m, r, 366d, f, g, h, j, k, n, y, 367c, d, f, j, k, l

4

Wykaszanie i prowadzenie wypasu na łąkach i pastwiskach w celu zachowania różnorodności biologicznej i ochrony przed zarastaniem niepożądanymi gatunkami roślin

1752,44 ha

Oddziały – (8d, g)2), 13h, i, k, m, n, (o, 15d, f, h, i, l, m)2), 15p, r, (16i, 21a, b, c)2), 22f, g, 23h, i, 24a, b, c, (d, 25a, b, c, f, k, l, m, n, o, r, s, t, ax, gx, hx, ix, 26d, h, 28bx, 34t, y, ax, hx, mx, ox, px, 37a, b, g, t, w, fx, ix, 38b, c, d, 39a, b, d, 40b, c, d, f, h, i, 41b, c, d, f, 42a, b, 43g, f, 44c, 45a, b, d)2), g, h, (46f, i, j, k, l, p, dx, sx, tx, yx, zx, dy, 47f, k, x, y)2), z, ax, (bx, cx, dx, fx, gx, 48m, p, hx, 49d, m, s, w, y, z, ax, 50r, jx)2), (52b, g)2), h, (i, j)2), 66a, c, d, f, h, i, j, n, o, s, w, 67d, (f)2), 68c, 69i, (70b, c, f, g, l, n, 71a)2), d, (f, g, h, j, k)2), p, (s)2), z, ix, (72a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, m, n, o, 73b, c, d, j, n, s, 74b, l, s)2), jx, (75b, c, f, g, h, 76a, b, c, f, j, l)2), 77p, (79g, 90b, c, d, f, o, p, r)2), gx, hx, jx, 91p, r, s, t, 93a, 94a)2), 98d, (99b)2), 134d, (135d)2), n, (o, 143l, 144m, n, t, 147p)2), 154f, 159c, d, (g, h)2), i, j, gx, hx, kx, lx, (185p, 186l, m)2), 188b, m, 201n, (p)2), t, (202a, c, 204h)2), 205c, j, (l)2), (206f, 208b)2), c, (h, i, j, k, l, m, o)2), p, r, (kx)2), by, lx, 210c, o, (s, t, 215d, j, k, l)2), 216a, b, c, d, h, (219a, b, f)2), c, d, (g, h, i, j, k, m)2), n, o, (p)2), (221a, Ap, Aw, Ax)2), 222j, o, w, (230a, b, g, h, j, k, n, o, 231b, c, f, h)2), (l)2), o, 234g, (238a, b, c, f, h, i, k, l, m, n)2), o, p, (241b)2), g, j, h, i, k, (p, r)2), bx, 242a, c, (g)2), 244d, (246d, h, i)2), l, (247k, l, m, n, p, z, ax, bx, cx, ix, jx, lx, mx, ox, px, 256c)2) h, (n)2), x, y, (261n, rx, 308b, 309z, cx, fx)2), 310f, l, (i, k, o)2), (311b, g, h, i, 312d, g, h, i, j, l, n, p, t, 313b, c, g, i)2), (329a, d, 330b, 331f, g, 332n)2), 333h, 334f, (335i)2), (340b, f, 341a, b, h, k, l, m, n, 342a, f, i, s, z, 343a, 344c, 345c, h, n, o, 350a, 351d)2), 352i, h, p, t, w, 353h, j, l, ax, bx, (354b, f)2), g, n, o, 355f, (g, i)2), l, m, p, r, 356k, l, 357ry, 358a, 360a, c, f, h, o, (361h, n, s, t, w)2), bx, ix, jx, (361ay, sx, zx)2), 362a, k, l, (o)2), 363b, n, o, bx, 364a, b, c, l, m, o, p, s, 365d, p, 366d, f, g, h, j, k, (I)2, n, p, x, y, ax, cx, fx, nx, px, rx, sx, tx, zx, ay, dy, hy, 367c, d, f, j, k, l, ax, lx, ox, 368hx, nx, 370a, c, o, (370h, m, n)2), s, (371a, b, f, h, r)2), s

5

Wywóz biomasy pozyskanej w ramach wycinania i usuwania drzew i krzewów z obszarów torfowiskowych i rolnych

3,65 ha

Oddziały – 316d, j, 343a, 363b,

6

Uprawa lub wykaszanie gruntów ornych w celu ochrony przed zarastaniem oraz dla zachowania bioróżnorodności agrocenoz

329,93 ha

Oddziały – (8w, 47p, 48n, 74r)2), 91o, (135n, 143m, n, 146hx, 147d, dx, rx)2), 148i, (m, s)2), w, (149cx, hx, 159d, 202d)2), 203h, (205n, o)2),221c, d, f, (h, i, j, Ah)2), Al, (Am, An)2), (222hx, nx, 233l)2), 241c, d, s, t, 242b, 309x, w, (309ax, dx, ix)2), 310a, c, f, g, j, l, 311a, c, f, 312a, b, c, f, k, o, 313p, 332n, (335hx, 341d, g, i, 342j, n, y, 345a, b, 346a, b, 357p, 360l)2), p, (361fx, 362h, 363i, j)2), k, (l)2), kx, (365a, o, r, t, bx, 366p, y, dx)2), fx, fy, (367n)2), gx, kx, (px)2), (368d, t, px, 370b, d, f, g, j, k, r, t)2)

 

3) w lit. C „W ekosystemach wodnych”, w tabeli, lp. 4 otrzymuje brzmienie:

„4

Wykaszanie i odkrzaczanie grobli na stawach i rozlewiskach

2 3060 m

Oddziały – 2g, 12, 102o, (8, 10, 11, 35, 36, 328a, 330a)2)

 

4) w lit. D „Inne, według specyfiki Parku”, w tabeli, po lp. 2 dodaje się lp. 3 w brzmieniu:

„3

Ochrona zasobów kulturowych – remonty krzyży i kapliczek

8 obiektów

Obwody ochronne Parku”

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krajowa Informacja Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »