| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 12 lutego 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu nr 2 Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zadań ochronnych dla Karkonoskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 2) w załączniku nr 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt I „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną ścisłą”:

a) w lit. A „Ochrona przyrody nieożywionej i gleb”, tabela otrzymuje brzmienie:

„Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

Remont szlaków turystycznych

Do 3 920 m

Oddziały – 5, 71, 89, 93, 160, 162, 170, 171, 172, 173, 201”

 

b) w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli:

– lp. 7 otrzymuje brzmienie:

„7

Zintegrowany Monitoring Środowiska Przyrodniczego według metodyki zatwierdzanej przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska

1. Zlewnia Wrzosówki.

2. Oddział 210 (Szrenica)

1. Obwód Ochronny Przełęcz.

2. Obwód Ochronny Szrenica”

 

– w lp. 10, kolumna druga otrzymuje brzmienie:

„1. Badania faunistyczne nad biocenozami związanymi z drewnem w lasach Parku – owady saproksyliczne, drapieżne, pasożytnicze oraz skoczogonki.

2. Badania grzybów mikroskopowych występujących na drewnie.”,

– po lp. 11 dodaje się lp. 12 w brzmieniu:

„12

Badania fitosocjologiczne zbiorowisk leśnych

Obszary leśne objęte ochroną ścisłą

Obwody ochronne – Śnieżka, Przełęcz i Szrenica”

 

2) w pkt II „Sposoby ochrony czynnej na obszarach objętych ochroną czynną”:

a) w lit. A „Ochrona przyrody nieożywionej i gleb”, w tabeli:

– w lp. 1, kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

„1. Oddziały – 3, 4, 12, 16, 17, 18, 29, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 47, 49, 50, 52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 69, 71, 72 73, 89, 104, 106, 109, 123, 124, 125, 126, 138, 146, 147, 151, 152, 160, 162, 168, 172, 174, 184, 186, 194, 195, 201, 212, 213, 214, 215, 2.

2. Działka nr 354, gmina Karpacz”,

– lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2

Remonty dróg wewnętrznych

Do 5 000 m

Oddziały – 37, 38, 105, 113, 117, 118, 119, 120, 122, 135, 143, 144, 145, 146, 147”

 

b) w lit. B „W ekosystemach leśnych”:

– w lp. 2, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Do 260 000 sztuk”,

– w lp. 5, kolumna czwarta otrzymuje brzmienie:

„Oddziały – 29b, 30d, f, h, 31i, 32g, 34b, d, g, j 35a, 37i, 38a, 39b, c, 40c, 41c, 42b, 44c, g, 45d, 46c, d, 48a, b, f 49d, f, 61a, b, c, 61a, b, c, 108c, d, f, i 112a, d, 113h, 114a, b, 115a, 116b, c, k, l, 117b, c, 119a, b, c, d, f, 120b, c, d, g, f, 121a, 122h, l, 125a, d, f, 126a, d, g, 127f, i, 128a, b, f, 129a, d, f, g, h, 130a, b, 131d, f, 132b, c, 133d, c, j, k 134b, d, f, 135b, h, i, k, 136a, h, 139a, b, 141b, 142b, 143b, 144c, d, 145a, 147a, 179b, c, 181a, 182a, 184a, 185b, c, 186a, b, 188a”,

– w lp. 11, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Do 75 ha na rok”,

– w lp. 18, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Do 6 000 m (w okresie 2 lat)”,

– w lp. 20, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Do 10 000 m (w okresie 2 lat)”,

– w lp. 21, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Do 3500 m długości siatki ogrodzeniowej w obszarach niewymagających dalszej ochrony przed zgryzaniem przez zwierzynę z uwagi na wielkość drzewek”,

– w lp. 23, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Do 350 000 sztuk (w okresie 2 lat)”,

– w lp. 25, kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Do 2000 sztuk (w okresie 2 lat)”,

– w lp. 29, kolumna druga otrzymuje brzmienie:

„1. Badania faunistyczne nad biocenozami związanymi z drewnem w lasach Parku – owady saproksyliczne, drapieżne, pasożytnicze oraz skoczogonki.

2. Badania grzybów mikroskopowych występujących na drewnie”,

– po lp. 31 dodaje się lp. 32 w brzmieniu:

„32

Badania fitosocjologiczne zbiorowisk leśnych

Obszary leśne objęte ochroną czynną

Obwody ochronne –Śnieżka, Przełęcz i Szrenica”

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842 oraz z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Tarsa

Specjalizuje się w tematyce finansowej i rachunkowej. Doktorantka na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »