Proszę zaznaczyć przynajmniej jedną pozycję
Dziennik Ustaw
Tytuł pozycji w Dzienniku Ustaw
Rok danej publikacji
Numer danej publikacji
Pozycja danej publikacji
Monitor Polski
Tytuł pozycji w MP
Rok danej publikacji
Numer danej publikacji
Pozycja danej publikacji
Dzienniki Urzędowe
Rok danej publikacji
Numer danej publikacji
Pozycja danej publikacji
Dzienniki Unii Europejskiej
Tytuł pozycji w dzienniku UE
Rok danej publikacji
Numer danej publikacji
INFOR.pl > Kalkulatory > Kalkulator wynagrodzeń 2000-2014

Kalkulator oblicza wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Istnieje możliwość uwzględniania wysokości wynagrodzenia brutto w ciągu roku.

Krok 1
Podaj kwotę brutto miesięcznego wynagrodzenia:
Krok 2
Podaj rok, którego mają dotyczyć obliczenia:

Wyniki obliczania:

Drukuj wyniki

Brutto ZUS Subkonto w ZUS i II filar Składka na ub. zdrow. Zaliczka na
podatek
Netto Suma dochodu Suma brutto
styczeń 0 0 0 0 0 0 0
luty 0 0 0 0 0 0 0
marzec 0 0 0 0 0 0 0
kwiecień 0 0 0 0 0 0 0
maj 0 0 0 0 0 0 0
czerwiec 0 0 0 0 0 0 0
lipiec 0 0 0 0 0 0 0
sierpień 0 0 0 0 0 0 0
wrzesień 0 0 0 0 0 0 0
październik 0 0 0 0 0 0 0
listopad 0 0 0 0 0 0 0
grudzień 0 0 0 0 0 0 0
ROCZNIE: 0 0 0 0 0 0 0 0

Wartości w rybryce Brutto są edytowalne. Można swobodnie okreslić wartości brutto wynagrodzenia dla każdego miesiąca. Po zmianie należy kliknąć w przycisk Generuj nowe obliczenia aby zobaczyć zmiany.

Legenda:

   - zus 13,71 %    - zus 13,71/2,45 %    - zus 2,45 %
   - I grupa podatkowa    - II grupa podatkowa

Otrzymane wyniki spełniają jedynie rolę informacyjną.

Kalkulator uwzględnia kwotę rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Otrzymane wyniki spełniają jedynie rolę informacyjną.