Kategorie

Dziennik Ustaw

Ustawa z dnia 9 maja 1919 r. w przedmiocie wymiany znaków obiegowych, znajdujących się na ziemiach polskich.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1919-05-19
  • Data wejścia w życie: 1919-05-19
  • Data obowiązywania: 1919-05-19
  • Z mocą od: 1919-05-19
  • Dokument traci ważność: 1924-04-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw