Kategorie

Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie organizacji Zarządów Dóbr Państwowych.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1919-05-19
  • Data wejścia w życie: 1919-05-11
  • Data obowiązywania: 1919-05-11
  • Z mocą od: 1919-05-11
  • Dokument traci ważność: 1920-12-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw