Kategorie

Dziennik Ustaw

Rozporządzenie Rady Ministrów w przedmiocie tymczasowej regulacji płac profesorów, docentów prywatnych i pomocniczych sił naukowych w szkołach wyższych na terytorjum b. zaboru austrjackiego.
Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1919-05-23
  • Data wejścia w życie: 1919-01-01
  • Data obowiązywania: 1919-01-01
  • Z mocą od: 1919-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dziennik Ustaw