| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ORAZ OBRONY NARODOWEJ

z dnia 15 lutego 1999 r.

w sprawie przeprowadzenia poboru w 1999 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944 oraz z 1998 r. Nr 162, poz. 1114 i 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. W okresie od dnia 7 kwietnia do dnia 25 czerwca 1999 r. przeprowadzony zostanie na terenie kraju pobór mężczyzn urodzonych w 1980 r.

2. Obowiązkowi zgłoszenia się do powiatowych komisji lekarskich i powiatowych komisji poborowych w terminie określonym w ust. 1 podlegają, oprócz urodzonych w 1980 r., także mężczyźni urodzeni w latach 1975–1979, którzy dotychczas nie stawili się do poboru.

3. Do komisji, o których mowa w ust. 2, wzywa się także mężczyzn, którzy ukończyli 17 lat życia i zgłosili się ochotniczo do odbycia zasadniczej służby wojskowej.

§ 2.
Do stawienia się przed powiatowymi komisjami lekarskimi wzywa się także:

1) poborowych urodzonych w latach 1971–1979, uznanych ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,

2) żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy, uznanych ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnych do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem poboru,

3) poborowych, którzy złożyli wnioski o ponowne ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 3.
Do stawienia się przed powiatowymi komisjami poborowymi wzywa się również:

1) poborowych urodzonych w latach 1971–1979, którzy złożyli wnioski:

a) o odroczenie służby wojskowej ze względu na konieczność sprawowania bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego,

b) o skierowanie ich do służby zastępczej,

2) żołnierzy zwolnionych z zasadniczej służby wojskowej bez przeniesienia do rezerwy, ze względu na sprawowanie bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny lub prowadzenie gospodarstwa rolnego.

§ 4.
Do poboru wzywa się również kobiety urodzone w latach 1975–1981, które w roku szkolnym 1998/99 kończą naukę w średnich i pomaturalnych (policealnych) szkołach medycznych.
§ 5.
Termin ogłoszenia poboru na terenie kraju wyznacza się na dzień 24 marca 1999 r.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

Minister Obrony Narodowej: J. Onyszkiewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »