reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 13 czerwca 2000 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu zawierania umów o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, łącznego powierzania mienia tym funkcjonariuszom oraz szczegółowych warunków wspólnej odpowiedzialności za szkodę w mieniu tak powierzonym.

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 7 maja 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa (Dz. U. Nr 53, poz. 548) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Umowa o wspólnej odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Urzędu Ochrony Państwa, zwanych dalej „funkcjonariuszami", za mienie powierzone im łącznie, zwana dalej „umową", może być zawarta, jeżeli na przyjęcie wspólnej odpowiedzialności majątkowej wyrażą zgodę wszyscy funkcjonariusze, którym mienie zostało powierzone.
§ 2.
Każda zmiana w składzie funkcjonariuszy, objętych wspólną odpowiedzialnością majątkową, wymaga zawarcia nowej umowy.
§ 3.
1. Warunkiem ustanowienia wspólnej odpowiedzialności majątkowej jest powierzenie mienia łącznie wszystkim funkcjonariuszom, którzy mają być objęci taką odpowiedzialnością, na podstawie spisu rzeczywistego stanu składników majątkowych w drodze inwentaryzacji, przeprowadzonej z udziałem tych funkcjonariuszy lub z udziałem osób przez nich wskazanych; zainteresowanym funkcjonariuszom należy zapewnić możliwość zgłaszania uwag w związku z przebiegiem i wynikami inwentaryzacji.

2. Funkcjonariuszowi objętemu umową przysługuje prawo wglądu w księgi rachunkowe – w zakresie dotyczącym rozliczania powierzonego mienia, przez porównanie spisu inwentaryzacji tego mienia z księgami, a także prawo uczestniczenia w przyjmowaniu i wydawaniu mienia.

§ 4.
W umowie strony ustalają okres, w ciągu którego nieobecność funkcjonariusza nie ma wpływu na zakres odpowiedzialności zarówno jego, jak i pozostałych funkcjonariuszy ponoszących wspólną odpowiedzialność majątkową; w razie przedłużenia się nieobecności funkcjonariusza ponad ten okres, jest on związany umową do czasu zakończenia inwentaryzacji, o ile została ona rozpoczęta nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia upływu okresu ustalonego w umowie.
§ 5.
1. W razie wypowiedzenia przez funkcjonariusza umowy albo odstąpienia od niej przez funkcjonariusza lub kierownika jednostki organizacyjnej, w dyspozycji której znajduje się powierzone mienie, funkcjonariusz ponosi wspólną odpowiedzialność majątkową za szkodę w mieniu, której powstanie stwierdzono do dnia zakończenia inwentaryzacji, jeżeli zostanie ona rozpoczęta w terminie, o którym mowa w § 4; w razie bezskutecznego upływu terminu rozpoczęcia inwentaryzacji, funkcjonariusz jest wolny od odpowiedzialności od dnia, w którym przestała go wiązać umowa.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio w razie ustania stosunku służby lub przeniesienia funkcjonariusza objętego wspólną odpowiedzialnością majątkową.

3. Do dnia zawarcia nowej umowy, w sytuacjach określonych w ust. 1 i 2, funkcjonariusze objęci wspólną odpowiedzialnością majątkową nie ponoszą odpowiedzialności za część szkody w mieniu powstałą w czasie obowiązywania poprzednio zawartej umowy, za którą odpowiadałby funkcjonariusz, którego ta umowa przestała wiązać.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Monika Czarczyńska

Asystent prawny w E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama