REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1334

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 29 grudnia 2000 r.

w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych oraz określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania i rozliczania tych dotacji.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się następujące stawki dotacji przedmiotowych dla państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych klasyfikowanych w budżecie państwa według części budżetowych:

1) Środowisko – dla gospodarstw pomocniczych przy parkach narodowych – do wysokości 60% całkowitych kosztów działalności w przeliczeniu na 1 ha obszaru będącego w zarządzie parków narodowych, przy czym łączna dotacja nie może przekroczyć 20% całkowitych planowanych kosztów działalności,

2) Urząd Kultury Fizycznej i Sportu – dla zakładu budżetowego „Centralny Ośrodek Sportu" – do wysokości 80% kosztów utrzymania obiektów i urządzeń sportowych, komórek odnowy biologicznej i pomocy audiowizualnej,

3) Sprawiedliwość – dla warsztatów szkolnych prowadzonych w formie gospodarstw pomocniczych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich – do wysokości 60% kosztów ogrzewania warsztatów szkolnych określonych na podstawie ceny ogrzewania 1 m2 powierzchni mieszkalnej ustalonej przez najbliższe przedsiębiorstwo energetyczne prowadzące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, magazynowania, przetwarzania, przesyłania i dystrybucji lub obrotu ciepłem.

§ 2.
1. Kwoty należnych dotacji przedmiotowych ustala się przy zastosowaniu stawek dotacji, o których mowa w § 1.

2. Dotacje przedmiotowe są przekazywane przez jednostki dotujące podległe właściwym dysponentom części budżetowych, w ramach kwot zaplanowanych w budżecie państwa na wskazany przedmiot działania, z uwzględnieniem stawek dotacji, stosownie do przebiegu realizacji zadań dotowanych.

3. Państwowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych otrzymujące dotacje przedmiotowe przedstawiają jednostkom dotującym kwartalne rozliczenia z otrzymanych dotacji, wykazując wyliczenie kwot należnych, stosownie do zrealizowanych zadań, wielkość otrzymanych dotacji oraz ewentualne nadpłaty i braki.

4. Przekazane państwowym zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym państwowych jednostek budżetowych dotacje przedmiotowe są ostatecznie rozliczane z budżetem państwa na podstawie sprawozdań rocznych, sporządzanych zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Należne budżetowi kwoty z tytułu rozliczenia dotacji przedmiotowych na podstawie sprawozdań rocznych nie są zwracane do budżetu w przypadku, gdy państwowe zakłady budżetowe i gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych otrzymują dotacje przedmiotowe w następnym roku budżetowym. Kwoty te są potrącane przez jednostki dotujące w całości z należnych dotacji na II kwartał lub na dalsze kwartały.

§ 3.
Określone w rozporządzeniu zasady udzielania dotacji z budżetu nie mają zastosowania do państwowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budżetowych, dla których zakres i zasady dotowania zostały określone w odrębnych przepisach.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Minister Finansów: w z. R. Zagórny

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA