REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 2000 nr 122 poz. 1341

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY l POLITYKI SPOŁECZNEJ

z dnia 22 grudnia 2000 r.

w sprawie określenia rodzaju dokumentacji będącej podstawą rozliczeń finansowania składek na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i budżetu państwa.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 16 ust. 14 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256 oraz z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Podstawę rozliczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „Zakładem”, z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanym dalej „Funduszem”, i z budżetem państwa z tytułu finansowania składek na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób niepełnosprawnych stanowi sporządzony przez Zakład dokument zawierający informację o wysokości składek na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób niepełnosprawnych za każdy kolejny miesiąc w danym roku kalendarzowym.

2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, Zakład sporządza na podstawie danych wykazywanych przez płatników składek w deklaracji rozliczeniowej i deklaracji rozliczeniowej korygującej.

3. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) przypis składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez Fundusz zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 i Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249), zwaną dalej „ustawą" – jeżeli przekazywana jest do Funduszu,

2) przypis składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej zgodnie z ustawą przez budżet państwa – jeżeli przekazywana jest do ministra właściwego do spraw budżetu.

§ 2.
Podstawę rozliczeń zaliczek na poczet finansowania składek na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób niepełnosprawnych:

1) za okres od stycznia 1999 r. do listopada 1999 r – stanowi dokument sporządzony przez Zakład na podstawie przesłanej przez płatników składek rocznej deklaracji rozliczeniowej zawierającej informację:

a) o kwocie przypisu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej zgodnie z ustawą przez Fundusz – jeżeli przekazywana jest do Funduszu,

b) o kwocie przypisu składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej zgodnie z ustawą przez budżet państwa – jeżeli przekazywana jest do ministra właściwego do spraw budżetu,

2) za okres od grudnia 1999 r. do listopada 2000 r. – stanowi dokument sporządzony przez Zakład, na podstawie przesyłanych przez płatników składek deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zawierający informację, o której mowa w pkt 1 lit. a) lub b).

§ 3.
Rozliczenia Zakładu z Funduszem i z budżetem państwa z tytułu finansowania składek na ubezpieczenia społeczne niektórych zatrudnionych osób niepełnosprawnych odbywają się na podstawie dokumentu, o którym mowa w § 1 ust. 1, poczynając od miesiąca grudnia 2000 r.
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: w z. E. Lewicka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2000-12-31
  • Data wejścia w życie: 2000-12-31
  • Data obowiązywania: 2000-12-31
  • Dokument traci ważność: 2008-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA