| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA l ROZWOJU WSI

z dnia 7 lutego 2001 r.

w sprawie określenia ogólnego dopuszczalnego połowu niektórych gatunków ryb w polskich obszarach morskich w 2001 r. oraz sposobu i warunków podziału ogólnego dopuszczalnego połowu na kwoty połowowe.

Na podstawie art. 8 i art. 18 ust. 4 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 34, poz. 145 i z 1999 r. Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się w 2001 r. ogólny dopuszczalny połów w polskich obszarach morskich dla podanych poniżej gatunków ryb:

1) dorsz – 22 155 ton,

2) łosoś – 32 751 sztuk,

3) śledź – 61 420 ton,

4) szprot – 81 720 ton.

§ 2.
1. Podziału ogólnego dopuszczalnego połowu, o którym mowa w § 1, dokonuje się w następujący sposób:

1) dorsz:

a) 2 850 ton – na łodzie rybackie, bez dokonywania podziału na poszczególne łodzie,

b) 19 105 ton – na kutry rybackie, do podziału na poszczególne kutry rybackie w sposób określony w załączniku do rozporządzenia,

c) 200 ton – na kutry rybackie, które zostały wpisane do ewidencji statków rybackich w 2001 r.;

2) łosoś:

a) 2 391 sztuk– na łodzie rybackie, bez dokonywania podziału na poszczególne łodzie,

b) pozostała kwota połowowa – w równych częściach, na kutry rybackie, których armatorzy prowadzili ukierunkowane połowy łososia w 1999 r. lub 2000 r., zgodnie z posiadaną licencją połowową, i wniosą opłatę od przyznanej kwoty połowowej określoną odrębnymi przepisami;

3) śledź – 61 420 ton na kutry i łodzie rybackie, bez dokonywania podziału na poszczególne kutry i łodzie rybackie;

4) szprot – 81 720 ton na kutry i łodzie rybackie, bez dokonywania podziału na poszczególne kutry i łodzie rybackie.

2. Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku w porozumieniu z Okręgowymi Inspektorami Rybołówstwa Morskiego w Gdyni i Szczecinie może, po wyłowieniu 90% ogólnego dopuszczalnego połowu szprota, zamknąć połowy paszowe tego gatunku.

3. Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku rozdziela kwoty połowowe w sposób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, podmiotom wykonującym rybołówstwo morskie na poszczególne kutry rybackie.

4. Suma kwot połowowych, przyznanych podmiotom, o których mowa w ust. 3, nie może przekroczyć ogólnego dopuszczalnego połowu określonego w § 1.

§ 3.
1. Kwotę połowową dorsza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. c). Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku rozdziela, z zastrzeżeniem ust. 3, na poszczególne kutry rybackie według wzoru:

Kp = 0,1 F x M

gdzie:

Kp

indywidualna kwota połowowa dorsza w tonach przypadająca na jeden kuter rybacki,

F

ilość dorsza w tonach przypadająca, zgodnie ze sposobem podziału określonym w załączniku do rozporządzenia, na jeden kuter w klasie długości, do której zalicza się kuter rybacki wpisany do ewidencji statków rybackich w 2001 r.,

M

liczba pełnych miesięcy pozostałych do końca 2001 r. od dnia, w którym armator złożył wniosek o przydzielenie kwoty połowowej dorsza na dany kuter, z wyłączeniem tych miesięcy, w których obowiązuje okres ochronny dorsza.

2. Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku rozdziela kwotę połowową dorsza w sposób, o którym mowa w ust. 1, do chwili jej wyczerpania, przy czym o kolejności otrzymania indywidualnej kwoty połowowej dorsza decyduje data złożenia wniosku.

3. W przypadku gdy kwota połowowa dorsza nie została rozdzielona lub została rozdzielona częściowo, Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Słupsku dokona podziału całej albo pozostałej kwoty na poszczególne kutry rybackie armatorom, którzy otrzymali, zgodnie ze sposobem określonym w załączniku do rozporządzenia, indywidualną kwotę połowową dorsza na 2001 r., proporcjonalnie do otrzymanej kwoty.

§ 4.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs

Załącznik 1. [SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNEGO DOPUSZCZALNEGO POŁOWU DORSZA NA INDYWIDUALNE KWOTY POŁOWOWE DLA KUTRÓW W 2001 R. - WEDŁUG KLAS DŁUGOŚCI TYCH KUTRÓW]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 7 lutego 2001 r. (poz. 119)

SPOSÓB PODZIAŁU OGÓLNEGO DOPUSZCZALNEGO POŁOWU DORSZA NA INDYWIDUALNE KWOTY POŁOWOWE DLA KUTRÓW W 2001 R. – WEDŁUG KLAS DŁUGOŚCI TYCH KUTRÓW

Lp.

Klasa (m)

Ilość (sztuk)

B x C (m)

Ton/klasa

Ton/kuter

A

B

C

D

E

F

1

16

2

32

70,56

35,28

2

17

178

3026

6673,22

37,49

3

19

28

532

1173,20

41,90

4

21

5

105

231,55

46,31

5

24

119

2856

6297,48

52,92

6

25

58

1450

3197,54

55,13

7

26

13

338

745,29

57,33

8

27

12

324

714,48

59,54

 

A – liczba porządkowa,

B – klasy kutrów według długości – od 16 m do 27 m, osiem klas długościowych,

C – ilość kutrów w danej klasie długościowej,

D – całkowita długość danej klasy (suma długości poszczególnych kutrów w danej klasie),

E – ilość dorsza w tonach dla danej klasy,

F – ilość (indywidualna kwota połowowa) dorsza w tonach przypadająca na jeden kuter w danej klasie.

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 23 lutego 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »