| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 lutego 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste.

Na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. Nr 19, poz. 147, z 1991 r. Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1994 r. Nr 85, poz. 388, z 1996 r. Nr 107, poz. 499, z 1997 r. Nr 117, poz. 752, Nr 137, poz. 926 i Nr 140, poz. 940, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 oraz z 2000 r. Nr 74, poz. 855), a także art. 15 § 3 i art. 21 § 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751–753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75, poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678, Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314 i 1319) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie określenia sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste (Dz. U. Nr 166, poz. 1258, z 1999 r. Nr 59, poz. 629 oraz z 2000 r. Nr 51, poz. 616, Nr 81, poz. 910 i Nr 119, poz. 1263) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

„20) w obszarze właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi:

a) Sąd Rejonowy w Brzezinach – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego sądu,

b) Sąd Rejonowy w Łowiczu – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego sądu,

c) Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi,

d) Sąd Rejonowy w Pabianicach – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego sądu,

e) Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego sądu,

f) Sąd Rejonowy w Skierniewicach – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego sądu,

g) Sąd Rejonowy w Zgierzu – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego sądu;”

2) w pkt 26 po lit. h) dodaje się lit. i) i j) w brzmieniu:

„i) Sąd Rejonowy w Sochaczewie – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego sądu,

j) Sąd Rejonowy w Żyrardowie – Wydział Ksiąg Wieczystych – dla obszaru właściwości tego sądu;”

3) skreśla się pkt 33.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2001 r.

Minister Sprawiedliwości: L. Kaczyński

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »