| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 12 kwietnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.

Na podstawie art. 14 § 6j ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego (Dz. U. Nr 19, poz. 236) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

 „1a.W zakresie towarów rolno-spożywczych, w rozumieniu przepisów o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami, pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Prezes Agencji Rynku Rolnego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „2. Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny należy składać od dnia wejścia w życie rozporządzeń Rady Ministrów ustanawiających kontyngenty taryfowe, chyba że przepisy te określają inny termin.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

 „3a. W zakresie towarów, o których mowa w ust. 1a, wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

2) w § 3 w pkt 5 po wyrazie „kaucji” skreśla się wyraz „gwarancyjnej”;

3) w § 4 w ust. 2 wyrazy „w ust. 1” zastępuje się wyrazami „w § 3 pkt 3 i 4”;

4) w § 5 w ust. 3 po wyrazie „PCN” dodaje się wyrazy „w ramach tego samego kontyngentu”;

5) w § 5 w ust. 3, w § 7 w ust. 1 i 3 oraz w § 8 w ust. 1 i 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „organ, który wydaje pozwolenia”;

6) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. W zakresie towarów, o których mowa w § 2 ust. 1a, wzór pozwolenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

7) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

9) dodaje się załączniki nr 3 i 4 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2001 r.

Minister Gospodarki: w z. B. Błaszczyk

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 12 kwietnia 2001 r. (poz. 410)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska

BGST Radcowie Prawni Borek, Gajda, Tołwiński Spółka partnerska to kancelaria radców prawnych specjalizująca się w obsłudze prawnej spraw z zakresu szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w szczególności prawa autorskiego, własności przemysłowej, a także zagadnień dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej w Internecie (nowe media).

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »