| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 12 kwietnia 2001 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego.

Na podstawie art. 14 § 6j ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 marca 2001 r. w sprawie pozwoleń na przywóz towarów w ramach kontyngentu taryfowego (Dz. U. Nr 19, poz. 236) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

 „1a.W zakresie towarów rolno-spożywczych, w rozumieniu przepisów o administrowaniu obrotem z zagranicą towarami i usługami, pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Prezes Agencji Rynku Rolnego.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

 „2. Wnioski o wydanie pozwoleń na przywóz towarów na polski obszar celny należy składać od dnia wejścia w życie rozporządzeń Rady Ministrów ustanawiających kontyngenty taryfowe, chyba że przepisy te określają inny termin.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

 „3a. W zakresie towarów, o których mowa w ust. 1a, wzór wniosku stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.”;

2) w § 3 w pkt 5 po wyrazie „kaucji” skreśla się wyraz „gwarancyjnej”;

3) w § 4 w ust. 2 wyrazy „w ust. 1” zastępuje się wyrazami „w § 3 pkt 3 i 4”;

4) w § 5 w ust. 3 po wyrazie „PCN” dodaje się wyrazy „w ramach tego samego kontyngentu”;

5) w § 5 w ust. 3, w § 7 w ust. 1 i 3 oraz w § 8 w ust. 1 i 2 użyte w różnych przypadkach wyrazy „minister właściwy do spraw gospodarki” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „organ, który wydaje pozwolenia”;

6) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. W zakresie towarów, o których mowa w § 2 ust. 1a, wzór pozwolenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.”;

7) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

8) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

9) dodaje się załączniki nr 3 i 4 w brzmieniu określonym w załącznikach nr 3 i 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 kwietnia 2001 r.

Minister Gospodarki: w z. B. Błaszczyk

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 12 kwietnia 2001 r. (poz. 410)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Tim

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego Kancelarii Mariański Group w Łodzi

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »