| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 22 maja 2001 r.

w sprawie określenia rodzajów budynków, budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego

Na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 84, poz. 934 oraz z 2000 r. Nr 84, poz. 948, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do prowadzenia ruchu kolejowego, biorąc pod uwagę funkcje, jakie obiekty te spełniają w prowadzeniu ruchu kolejowego przy uwzględnieniu warunków bezpieczeństwa, przeznaczone są:

1) budynki:

a) których całkowita lub przeważająca część powierzchni zajmowana jest przez:

- pracowników wykonujących czynności związane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- urządzenia, o których mowa w pkt 3, oraz pracowników wykonujących czynności związane z obsługą i nadzorem tych urządzeń,

- pracowników wykonujących czynności związane z diagnostyką, pomiarami i bieżącymi naprawami budynków, budowli, pojazdów, maszyn i urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego,

- pojazdy, maszyny i inne urządzenia do wykonywania diagnostyki, pomiarów oraz bieżących napraw budowli i urządzeń wymienionych w pkt 3 lit. h),

b) strażnice przejazdowe,

2) budowle:

a) drogi szynowe wraz z podtorzem na liniach i stacjach kolejowych, w tym również na stacjach rozrządowych i postojowych, z wyłączeniem bocznic kolejowych, umocnienia skarp, pasy i drogi pożarowe, elementy ochrony akustycznej oraz stałe zasłony odśnieżne,

b) mosty, tunele, wiadukty, konstrukcje oporowe, przepusty i urządzenia odwadniające,

c) sieci trakcyjnej oraz trzeciej szyny wraz z tą siecią, szyną i konstrukcjami wsporczymi,

d) bramki sygnałowe do zawieszania głowic sygnalizatorów,

e) linie telekomunikacyjne służące wyłącznie do zapewnienia łączności technologicznej oraz związane wyłącznie z eksploatacją urządzeń i systemów sterowania ruchem kolejowym,

f) skrzyżowania linii kolejowych z drogami w jednym poziomie,

g) perony i rampy,

h) naziemne, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych i dojścia do peronów, w tym usytuowane w budynkach, o których mowa w pkt 1 lit. a),

i) technologiczne drogi kołowe i dojścia do urządzeń, o których mowa w pkt 3,

3) urządzenia:

a) sterowania ruchem kolejowym,

b) telekomunikacji kolejowej służące wyłącznie do prowadzenia ruchu kolejowego,

c) elektrycznego ogrzewania rozjazdów,

d) hamulce torowe,

e) elektroenergetyczne służące do zasilania sieci trakcyjnej i trzeciej szyny prądem stałym oraz zasilania urządzeń przeznaczonych wyłącznie do prowadzenia ruchu kolejowego,

f) kontroli stanu technicznego pociągów, a w szczególności urządzenia do wykrywania płaskich miejsc i zagrzanych osi, skrajniki,

g) inne związane z bezpieczeństwem ruchu kolejowego, w tym sygnalizatory oraz wskaźniki niewchodzące w skład urządzeń, o których mowa w lit. a),

h) do wykonywania diagnostyki, pomiarów i bieżących napraw:

- drogi szynowej, mostów, wiaduktów, tuneli, przepustów i konstrukcji oporowych,

- sieci trakcyjnej i trzeciej szyny,

- systemów sterowania ruchem kolejowym.

§ 2.
[1] Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: J. Widzyk

[1] Rozporządzenie wchodzi w życie 13 lipca 2001 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Russell Bedford Poland Sp. z o.o.

Grupa doradcza Russell Bedford jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm doradczych Russell Bedford International, zrzeszających prawników, audytorów, doradców podatkowych, księgowych, finansistów oraz doradców biznesowych. Russell Bedford doradza klientom w ponad 90 krajach na całym świecie. Grupa posiada ponad 290 biur i zatrudnia ok. 7.000 profesjonalnych doradców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »