| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 4 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków, trybu oraz terminów zwrotu kosztów dojazdu do miejscowości pełnienia służby funkcjonariuszom Straży Granicznej.

Na podstawie art. 97 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110, poz. 1189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Funkcjonariuszowi Straży Granicznej, zwanemu dalej „funkcjonariuszem", który zajmuje lokal mieszkalny w miejscowości pobliskiej miejsca pełnienia służby, przysługuje zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby w wysokości ceny:

1) miesięcznego biletu imiennego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego lub miesięcznego biletu imiennego na przejazd autobusem, jeżeli dojeżdża środkiem publicznego transportu drogowego i z miejscowości pobliskiej nie ma połączenia kolejowego,

2) wykupionych biletów jednorazowych na przejazd środkiem publicznego transportu zbiorowego, jeżeli nie jest prowadzona sprzedaż biletów miesięcznych, do wysokości nie wyższej niż cena biletów, o których mowa w pkt 1.

2. Jeżeli funkcjonariusz dojeżdża do miejsca pełnienia służby prywatnym pojazdem mechanicznym, zwrotu kosztów dokonuje się w wysokości ceny kolejowego imiennego biletu miesięcznego na przejazd w klasie drugiej pociągu osobowego, przewidzianej dla odległości drogowej między miejscowością, w której funkcjonariusz zamieszkuje, a miejscowością, w której pełni służbę, z uwzględnieniem obowiązujących ulg i zniżek.

3. Jeżeli funkcjonariusz dojeżdża do miejsca pełnienia służby i z powrotem służbowym sprzętem transportowym za opłatą, zwrot kosztów dojazdu przysługuje w wysokości obowiązującej stawki odpłatności za ten dowóz.

4. Nie podlegają zwrotowi koszty dojazdu do i od stacji (przystanku) w obrębie miejscowości, w której funkcjonariusz zamieszkuje, oraz miejscowości, w której pełni służbę.

§ 2.
1. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje funkcjonariuszowi w służbie stałej, jeżeli w miejscowości, w której pełni służbę:

1) posiada lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub inny dom mieszkalny albo bezpodstawnie odmówił przyjęcia lokalu mieszkalnego lub w poprzednim miejscu pełnienia służby nie zwolnił zajmowanego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub innego domu mieszkalnego i bezzasadnie odmówił przyjęcia tymczasowej kwatery, które odpowiadają przysługującej mu powierzchni mieszkalnej zgodnie z normą zaludnienia,

2) członkowie jego rodziny, o których mowa w art. 93 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, posiadają lokal mieszkalny, dom jednorodzinny lub inny dom mieszkalny, które odpowiadają przysługującej mu powierzchni mieszkalnej zgodnie z normą zaludnienia.

2. Zwrot kosztów dojazdu nie przysługuje funkcjonariuszowi w służbie przygotowawczej, jeżeli w miejscowości, w której pełni służbę, bezzasadnie odmówił przyjęcia tymczasowej kwatery.

§ 3.
1. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się na wniosek funkcjonariusza.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz składa w terminie do 10 dnia każdego miesiąca wraz z wykupionym biletem (biletami) za miesiąc poprzedni, jeżeli dojeżdża środkami publicznego transportu zbiorowego.

3. Zwrotu kosztów dojazdu dokonuje się w najbliższym terminie wypłaty uposażenia, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

4. Przyznanie i odmowa zwrotu kosztów dojazdu następuje w formie decyzji.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: K. Janik

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Monika Brzostowska

Konsultant podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »