| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 16 kwietnia 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze.

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 stycznia 1995 r. o dopłatach do oprocentowania niektórych kredytów bankowych (Dz. U. Nr 13, poz. 60 i Nr 83, poz. 418, z 1996 r. Nr 152, poz. 719, z 1997 r. Nr 80, poz. 504, Nr 107, poz. 690, Nr 121, poz. 770 i Nr 158, poz. 1044, z 1999 r. Nr 27, poz. 243, Nr 63, poz. 702 i Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 744 i 746) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad, zakresu i trybu udzielania dopłat do oprocentowania kredytów na cele rolnicze (Dz. U. Nr 19, poz. 92, z 1996 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 52, poz. 229, z 1997 r. Nr 36, poz. 219, Nr 82, poz. 519, Nr 97, poz. 597, Nr 105, poz. 665 i Nr 144, poz. 964, z 1999 r. Nr 12, poz. 97, Nr 53, poz. 550, Nr 64, poz. 733 i Nr 92, poz. 1048 oraz z 2001 r. Nr 86, poz. 950) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Jeżeli do dnia 30 września 2001 r. nastąpiła częściowa spłata kredytu bankowego, dopłaty, o których mowa w ust. 3, są udzielane w wysokości proporcjonalnej do spłaconej części kredytu.";

2) w § 7 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

"5. Wniosek o objęcie dopłatami do oprocentowania części spłaconego kredytu bankowego, o którym mowa w § 3 ust. 4, przedsiębiorca składa do dnia 30 maja 2002 r. w banku, który udzielił tego kredytu.

6. Bank, o którym mowa w ust. 5, przekazuje Agencji do dnia 15 czerwca 2002 r. informacje o złożonych wnioskach i zawiera z Agencją umowę w sprawie zwrotu dopłat wymienionych w § 3 ust. 4. W umowie określa się w szczególności termin oraz sposób rozliczania dopłat między Agencją a bankiem."

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

decyzje-IT.pl

decyzje-IT.pl to specjalistyczny, internetowy serwis branży IT, stanowiący centrum wiedzy na temat rozwiązań informatycznych dla przedsiębiorstw i organizacji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »