Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dziennik Ustaw - rok 2002 nr 127 poz. 1092

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 30 lipca 2002 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 176 Kodeksu pracy zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom (Dz. U. Nr 114, poz. 545) wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

„w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet.”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet określa załącznik do rozporządzenia.”;

3) w załączniku do rozporządzenia:

a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie:

„Wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet”,

b) część III „Prace w hałasie i drganiach” otrzymuje brzmienie:

„III. Prace w hałasie i drganiach

Dla kobiet w ciąży:

1) prace w warunkach narażenia na hałas, którego:

a) poziom ekspozycji odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 65 dB,

b) szczytowy poziom dźwięku C przekracza wartość 130 dB,

c) maksymalny poziom dźwięku A przekracza wartość 110 dB,

2) prace w warunkach narażenia na hałas infradźwiękowy, którego:

a) równoważny poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową G, odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy przekracza wartość 86 dB,

b) szczytowy nieskorygowany poziom ciśnienia akustycznego przekracza wartość 135 dB,

3) prace w warunkach narażenia na hałas ultradźwiękowy, którego:

a) równoważne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościach środkowych od 10 kHz do 40 kHz, odniesione do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy,

b) maksymalne poziomy ciśnienia akustycznego w pasmach tercjowych o częstotliwościowych środkowych od 10 kHz do 40 kHz

– przekraczają wartości podane w tabeli:

Częstotliwość środkowa pasm tercjowych (kHz)

Równoważny poziom ciśnienia akustycznego odniesiony do 8-godzinnego dobowego lub do przeciętnego tygodniowego, określonego w Kodeksie pracy, wymiaru czasu pracy (dB)

Maksymalny poziom ciśnienia akustycznego (dB)

10; 12,5; 16

77

100

20

87

110

25

102

125

31,5; 40

107

130

 

4) prace w warunkach narażenia na drgania działające na organizm przez kończyny górne, których:

a) wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowe przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, przy 8-godzinnym działaniu drgań na organizm, przekracza 1 m/s2,

b) maksymalna wartość sumy wektorowej skutecznych, ważonych częstotliwościowe przyśpieszeń drgań wyznaczonych dla trzech składowych kierunkowych X, Y, Z, dla ekspozycji trwających 30 minut i krótszych, przekracza 4 m/s2,

5) wszystkie prace w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka.”,

c) w części IV „Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych”:

– w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego,”,

– ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dla kobiet karmiących piersią – prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące określonych w przepisach prawa atomowego.”,

d) w części l „Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała” w ust. 7, w części II „Prace w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym” w zdaniu wstępnym, w części VI „Prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu” w zdaniu wstępnym, w części VII „Prace w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi” w zdaniu wstępnym, w części VIII „Prace w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych” w zdaniu wstępnym, w części IX „Prace grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi” w zdaniu wstępnym wyrazy „Kobietom w ciąży i w okresie karmienia” zastępuje się wyrazami „Dla kobiet w ciąży lub karmiących piersią”,

e) w części IV „Prace narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych” w ust. 1 i w części V „Prace pod ziemią poniżej poziomu gruntu i na wysokości” w ust. 2 wyrazy „Kobietom w ciąży” zastępuje się wyrazami „Dla kobiet w ciąży”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. M. Pol

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2002-08-10
  • Data wejścia w życie: 2002-11-11
  • Data obowiązywania: 2002-11-11
  • Dokument traci ważność: 2017-05-01

Dziennik Ustaw