| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

USTAWA

z dnia 18 lipca 2002 r.

o zmianie ustawy o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Art. 1.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu:

„Art. 41a. 1. Przedsiębiorcy wykonujący dotychczas działalność w zakresie przywozu do Polski odpadów w postaci mieszaniny odzieży używanej i zużytej, których zezwolenia Głównego Inspektora Ochrony Środowiska na przywóz odpadów do kraju utraciły ważność z dniem 1 lipca 2002 r. albo których zezwolenia utraciły ważność na podstawie art. 41, są zobowiązani, w okresie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej zmiany ustawy, do uzyskania zezwolenia na sprowadzanie odpadów w postaci mieszaniny odzieży używanej i zużytej. Zezwolenia mogą być wydane na czas określony nie dłuższy niż do dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej.

2. Do czasu uzyskania zezwolenia przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, mogą prowadzić dotychczasową działalność, jeżeli posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odzysku wydane na podstawie ustawy o odpadach lub ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984).

3. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, nieposiadający zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku wydanego na podstawie ustawy o odpadach lub ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, mogą prowadzić dotychczasową działalność w tym zakresie do czasu uzyskania zezwoleń:

1) na sprowadzanie odpadów z zagranicy oraz

2) na prowadzenie działalności w zakresie odzysku, wydanych na podstawie ustawy o odpadach lub ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

– nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej zmiany ustawy.”

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »