| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 5 sierpnia 2003 r.

w sprawie jakości handlowej jaj kurzych

Na podstawie art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 44 i Nr 154, poz. 1802 oraz z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa wymagania w zakresie jakości handlowej jaj kurzych, zwanych dalej „jajami”, w skorupkach, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia lub do wykorzystania w przemyśle lub przetwórstwie rolno-spożywczym, które:

1) nie były gotowane;

2) nie mają uszkodzonej skorupy i błony podskorupowej;

3) nie były wstawiane do aparatu wylęgowego;

4) pochodzą od kur niosek utrzymywanych w pomieszczeniach inwentarskich:

a) na ściółce z dostępem lub bez dostępu do otwartego wybiegu,

b) w klatkach.

§ 2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) zakładzie pakowania - rozumie się przez to podmiot zajmujący się klasyfikacją jaj według klas jakości handlowej i kategorii wagowych, ich znakowaniem oraz pakowaniem;

2) partii jaj - rozumie się przez to jaja zniesione tego samego dnia, tej samej klasy jakości handlowej i kategorii wagowej, oznakowane lub oznakowane i zapakowane tego samego dnia w tym samym zakładzie pakowania.

§ 3.
1. Ustala się następujące klasy jakości handlowej jaj:

1) klasa „A”;

2) klasa „B”;

3) klasa „C”.

2. Ustala się minimalne wymagania w zakresie jakości handlowej jaj klasy „A” i „B”, które są określone w załączniku do rozporządzenia.

§ 4.
1. Do klasy „A” zalicza się jaja świeże, przy czym jaja, w których wysokość komory powietrznej nie przekracza 4 mm w okresie 9 dni od dnia ich zniesienia, to jaja „ekstra świeże”.

2. Do klasy „B” zalicza się jaja utrwalone oraz inne jaja spełniające minimalne wymagania określone w załączniku do rozporządzenia.

3. Do jaj klasy „C” zalicza się jaja niesortowane, przeznaczone do wykorzystania w przemyśle lub przetwórstwie rolno-spożywczym, niespełniające minimalnych wymagań określonych dla jaj klasy „A” lub „B”.

§ 5.
1. Ustala się następujące kategorie:

1) jaj klasy „A” (wagowe):

a) kategoria XL - jaja bardzo duże o wadze od 73 g,

b) kategoria L - jaja duże o wadze od 63 g do 72,9 g,

c) kategoria M - jaja średnie o wadze od 53 g do 62,9 g,

d) kategoria S - jaja małe o wadze poniżej 53 g;

2) jaj klasy „B”:

a) jaja niechłodnicze i nieutrwalone,

b) jaja chłodnicze, które zostały schłodzone w temperaturze poniżej 5°C,

c) jaja utrwalone, które zostały utrwalone w mieszaninie gazów różniącej się od składu powietrza atmosferycznego lub przy użyciu wody wapiennej lub za pomocą chłodzenia.

2. Jaja klasy „A” nie mogą być utrwalane lub chłodzone.

3. Jaj klasy „A” i „B”, które w temperaturze poniżej 5°C:

1) były transportowane do 24 godzin lub

2) przechowywane w okresie do 72 godzin, w placówkach handlu detalicznego nie uznaje się za jaja chłodnicze.

§ 6.
1. Partia jaj klasy „A”, zawierająca więcej niż 180 sztuk jaj, w przypadku:

1) wysyłki z zakładu pakowania może zawierać do 5% jaj niespełniających minimalnych wymagań, w tym nie więcej niż:

a) 2% jaj z widocznymi uszkodzeniami skorupy lub błony podskorupowej,

b) 1% jaj z widocznymi plamkami mięsnymi lub krwistymi;

2) innych etapów obrotu może zawierać do 7% jaj nie-spełniających minimalnych wymagań, w tym nie więcej niż:

a) 4% jaj z widocznymi uszkodzeniami skorupy lub błony podskorupowej,

b) 1% jaj z widocznymi plamkami mięsnymi lub krwistymi.

2. Partia jaj klasy „A” określonej kategorii wagowej, wprowadzana do obrotu, zawierająca więcej niż 180 sztuk jaj, może zawierać do 12% jaj kategorii wagowej bezpośrednio wyższej lub niższej, jednak nie więcej niż 6% jaj kategorii wagowej bezpośrednio niższej.

3. Partia jaj klasy „B” wprowadzana do obrotu, zawierająca więcej niż 180 sztuk jaj, może zawierać do 7% jaj niespełniających minimalnych wymagań.

4. Partia jaj klasy „A”, zawierająca mniej niż 180 sztuk jaj, w przypadku:

1) wysyłki z zakładu pakowania może zawierać do 10% jaj niespełniających minimalnych wymagań, w tym nie więcej niż:

a) 4% jaj z widocznymi uszkodzeniami skorupy lub błony podskorupowej,

b) 2% jaj z widocznymi plamkami mięsnymi lub krwistymi;

2) innych etapów obrotu może zawierać do 14% jaj niespełniających minimalnych wymagań, w tym nie więcej niż:

a) 8% jaj z widocznymi uszkodzeniami skorupy lub błony podskorupowej,

b) 2% jaj z widocznymi plamkami mięsnymi lub krwistymi.

5. Partia jaj klasy „A” określonej kategorii wagowej, wprowadzana do obrotu, zawierająca mniej niż 180 sztuk jaj, może zawierać do 24% jaj kategorii wagowej bezpośrednio wyższej lub niższej, jednak nie więcej niż 12% jaj kategorii wagowej bezpośrednio niższej.

6. Partia jaj klasy „B” wprowadzana do obrotu, zawierająca mniej niż 180 sztuk jaj, może zawierać do 14% jaj niespełniających minimalnych wymagań.

§ 7.
Jeżeli jaja klasy „A” lub „B” przestały spełniać ustalone dla tych klas wymagania jakości handlowej, to:

1) przeklasyfikowuje się je odpowiednio do klasy „B” lub „C”, stosownie do posiadanych cech, albo

2) bez przeklasyfikowania dostarcza się je bezpośrednio do zakładu przemysłowego lub zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego.

§ 8.
1. W przypadku sprzedaży detalicznej jaja poszczególnych klas i kategorii pakuje się oddzielnie.

2. Dopuszcza się detaliczną sprzedaż różnych kategorii wagowych jaj klasy „A” w opakowaniach jednostkowych, jeżeli opakowania te będą spełniać wymagania dotyczące sposobu ich oznakowania określonego na podstawie odrębnych przepisów.

§ 9.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: W. Olejniczak

 

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej – rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 32, poz. 305).

Załącznik 1. [MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ JAJ KLASY "A" I "B"]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 5 sierpnia 2003 r. (poz. 1433)

MINIMALNE WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI HANDLOWEJ JAJ KLASY „A” I „B”

Wyszczególnienie

Wymagania

klasa „A”

klasa „B”

Skorupa

o normalnym kształcie, czysta, nieuszkodzona, niemyta i nieczyszczona

o normalnym kształcie, nieuszkodzona, dopuszcza się przybrudzoną

Komora powietrza

nieruchoma, o wysokości nieprzekraczającej 6 mm

o wysokości nieprzekraczającej 9 mm

Białko

przejrzyste, gęste, bez obcych ciał

przejrzyste, bez obcych ciał

Żółtko

słabo widoczne, kuliste, przy obracaniu słabo ruchliwe, powracające do położenia centralnego, bez obcych ciał

słabo widoczne, niewymagane w jajach utrwalonych wapnem, bez obcych ciał

Tarczka zarodków

niewidoczna

niewidoczna

Zapach

swoisty, bez obcego zapachu

swoisty, bez obcego zapachu

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »