| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 20 sierpnia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach

Na podstawie art. 87 pkt 3 oraz art. 99 pkt 1 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 6 sierpnia 2002 r. w sprawie wartości poziomów interwencyjnych oraz poziomu zawartości substancji promieniotwórczych w skażonych w wyniku zdarzenia radiacyjnego żywności, wodzie pitnej i paszach (Dz. U. Nr 145, poz. 1218) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;

2) załącznik nr 3 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;

3) załącznik nr 4 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia;

4) załącznik nr 5 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 4 do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 124, poz. 1152.

Załącznik 1. [POZIOM ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH W SKAŻONYCH W WYNIKU ZDARZENIA RADIACYJNEGO ŻYWNOŚCI I WODZIE PITNEJ IMPORTOWANYCH LUB WYPRODUKOWANYCH W KRAJU W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU [Bq/kg]]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 20 sierpnia 2003 r. (poz. 1463)

Załącznik nr 1

POZIOM ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH W SKAŻONYCH W WYNIKU ZDARZENIA RADIACYJNEGO ŻYWNOŚCI I WODZIE PITNEJ IMPORTOWANYCH LUB WYPRODUKOWANYCH W KRAJU W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU [Bq/kg]

Substancja promieniotwórcza

Środki spożywcze przeznaczone do karmienia niemowląt 1), 2)

Mleko i przetwory mleczne 2), 4)

Woda pitna i inne płyny spożywcze

2), 5)

Inne środki

spożywcze 2), 6)

Izotopy strontu, głównie Sr-90

75

125

125

750

Izotopy jodu, głównie I-131

150

500

500

2000

Izotopy alfa promieniotwórcze,

1

20

20

80

głównie pluton Pu-239 i

 

 

 

 

ameryk Am-241

 

 

 

 

Inne izotopy o okresie

400

1000

1000

1250

połowicznego rozpadu

 

 

 

 

większym niż 10 dni, głównie

 

 

 

 

cez Cs-134 i Cs-1373)

 

 

 

 

 

1) Środki spożywcze przeznaczone do karmienia niemowląt przez pierwszych sześć miesięcy życia, wprowadzone do sprzedaży w opakowaniach oznaczonych informacją „żywność przeznaczona dla niemowląt”.

2) W przypadku środków spożywczych skoncentrowanych lub suszonych podane wartości stosuje się do środka w postaci gotowej do spożycia.

3) Nie obejmuje węgla C-14, potasu K-40 i wodoru H-3.

4) Przez „mleko i przetwory mleczne” należy rozumieć środki spożywcze oznaczone kodem PCN 0401 i 0402, z wyjątkiem 0402 29 11 0.

5) Przez „wodę pitną i inne płyny spożywcze” należy rozumieć środki spożywcze oznaczone kodem PCN 2009 oraz wymienione w dziale 22 Taryfy celnej. Podane wartości zostały określone biorąc pod uwagę spożycie wodociągowej wody pitnej i te same wartości odnoszą się również do ujęć wody pitnej.

6) Z wyjątkiem następujących środków spożywczych, których spożycie nie przekracza 10 kg na osobę w ciągu roku, dla których poziom zawartości substancji promieniotwórczych jest dziesięciokrotnie wyższy:

 

Kod PCN

Środek spożywczy

0703 20 00 0

- czosnek (świeży lub chłodzony)

0709 52 00 0

- trufle (świeże lub chłodzone)

0709 90 40 0

- kapary świeże lub chłodzone

0711 30 00 0

- kapary tymczasowo zakonserwowane, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia

0712 39 00 0

- trufle (suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone)

 

Kod PCN

Środek spożywczy

0714

- maniok, maranta, salep, karczochy jerozolimskie, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny, świeże, chłodzone, mrożone lub suszone, w plastrach lub nie, w postaci grudek lub nie; rdzeń sagowca

0814 00 00 0

- skórki owoców cytrusowych i melonów (łącznie z arbuzami), świeże, mrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących

0903 00 00 0

- herbata paragwajska

0904

- pieprz z rodzaju Piper, suszone lub rozgniatane lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Primeta

0905 00 00 0

- wanilia

0906

- cynamon i kwiaty cynamonowca

0907 00 00 0

- goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki)

0908

- gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony

0909

- nasiona anyżku, anyżku chińskiego (badian), kopru, kolendry, kminku; jagody jałowca

0910

- imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i pozostałe przyprawy korzenne

1106 20

- mąka, mączka lub proszek z sago, korzeni lub bulw oznaczonych kodem PCN 071 4

1108 14 00 0

- skrobia z manioku (cassava)

1210

- szyszki chmielowe, świeże lub suszone, mielone lub nie, sproszkowane lub w formie granulek; lupulina

1211

- rośliny i ich części (włącznie z nasionami i owocami) używane głównie w przemyśle perfumeryjnym, farmacji lub dla celów owadobójczych i podobnych, świeże lub suszone, krojone lub nie, kruszone lub proszkowane

1301

- szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i oleożywice

1302

- soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze, modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych

1504

- tłuszcze i oleje oraz ich frakcje, z ryb lub z ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1604 30

- kawior i namiastki kawioru

1801 00 00 0

- ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone

1802 00 00 0

- kakaowe łuski, łupiny, osłonki i pozostałe odpady z kakao

1803

- pasta kakaowa, nawet odtłuszczona

2003 20 00 0

- trufle przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego

2006 00

- owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane)

2102

- drożdże (aktywne lub nieaktywne); inne mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem szczepionek oznaczonych kodem PCN 3002); gotowe proszki do pieczenia

 

Kod PCN

Środek spożywczy

2936

- prowitaminy i witaminy, naturalne lub syntetyczne (włącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne używane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych substancji, nawet w dowolnym rozpuszczalniku

3301

- olejki eteryczne (nawet pozbawione terpenów), łącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy, koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, w nielotnych olejkach, woskach lub podobnych substancjach, otrzymanych metodą enfleurage lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych

 

Załącznik 2. [POZIOM ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH W POSTACI IZOTOPÓW CEZU Cs-134 i Cs-137 W ŻYWNOŚCI SKAŻONEJ W WYNIKU AWARII ELEKTROWNI JĄDROWEJ W CZARNOBYLU W 1986 R. [Bq/kg]]

Załącznik nr 2

POZIOM ZAWARTOŚCI SUBSTANCJI PROMIENIOTWÓRCZYCH W POSTACI IZOTOPÓW CEZU Cs-134 i Cs-137 W ŻYWNOŚCI SKAŻONEJ W WYNIKU AWARII ELEKTROWNI JĄDROWEJ W CZARNOBYLU W 1986 R. [Bq/kg]

Ustala się poziom zawartości substancji promieniotwórczych w postaci izotopów cezu Cs-134 i Cs-137 w wysokości 600 Bq/kg*) w następujących środkach spożywczych:

Kod PCN

Środek spożywczy

0709 51 00 0 0709 59

- grzyby, świeże lub chłodzone, inne niż grzyby uprawne

0710 80 69 0

- grzyby (niegotowane lub gotowane na parze albo w wodzie), mrożone, inne niż grzyby uprawne

0711 59 00 9

- grzyby zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym dwutlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, inne niż grzyby uprawne

0712 31 00 0 0712 39 00 0

- grzyby suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, inne niż grzyby uprawne

2001 90 50 0

- grzyby przetworzone lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego, inne niż grzyby uprawne

2003 90 00 0

- grzyby przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż za pomocą octu lub kwasu octowego, inne niż grzyby uprawne

 

 

*) Poziom dla środków spożywczych skoncentrowanych lub wysuszonych oblicza się na podstawie środków odtworzonych w postaci gotowej do spożycia.

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

1. WZÓR ŚWIADECTWA EKSPORTOWEGO NA ŻYWNOŚĆ SKAŻONĄ W WYNIKU AWARII ELEKTROWNI JĄDROWEJ W CZARNOBYLU W 1986 R. IMPORTOWANĄ W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU

infoRgrafika

infoRgrafika

2. WYKAZ KRAJÓW EKSPORTUJĄCYCH ŻYWNOŚĆ SKAŻONĄ W WYNIKU AWARII ELEKTROWNI JĄDROWEJ W CZARNOBYLU W 1986 R. IMPORTOWANĄ W CELU WPROWADZENIA DO OBROTU

1. Republika Albanii

2. Republika Austrii

3. Królestwo Belgii

4. Republika Białorusi

5. Bośnia i Hercegowina

6. Republika Bułgarii

7. Republika Chorwacji

8. Królestwo Danii

9. Republika Estońska

10. Republika Finlandii

11. Republika Francuska

12. Republika Grecka

13. Królestwo Hiszpanii

14. Królestwo Niderlandów

15. Irlandia

16. Serbia i Czarnogóra

17. Księstwo Liechtensteinu

18. Republika Litewska

19. Republika Łotewska

20. Wielkie Księstwo Luksemburga

21. Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

22. Republika Mołdowy

23. Republika Federalna Niemiec

24. Królestwo Norwegii

25. Republika Portugalska

26. Republika Czeska

27. Republika Słowacka

28. Federacja Rosyjska

29. Rumunia

30. Republika Słowenii

31. Konfederacja Szwajcarska

32. Królestwo Szwecji

33. Republika Turcji

34. Ukraina

35. Republika Węgierska

36. Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

37. Republika Włoska

Załącznik 4.

Załącznik nr 4

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Patrycja Kubiesa

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »