| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 24 września 2003 r.

w sprawie określenia sposobu, zakresu i terminów przekazywania przez banki i instytucje pieniądza elektronicznego danych dotyczących wydanych przez nie instrumentów pieniądza elektronicznego

Na podstawie art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych (Dz. U. Nr 169, poz. 1385) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Banki i instytucje pieniądza elektronicznego, przekazując do Narodowego Banku Polskiego dane:

1) o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 1–3 ustawy z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, zwanej dalej „ustawą”, określają:

a) rodzaj instrumentu pieniądza elektronicznego,

b) liczbę wydanych instrumentów pieniądza elektronicznego,

c) liczbę operacji płatniczych dokonywanych poszczególnymi rodzajami instrumentów pieniądza elektronicznego,

d) wartość operacji płatniczych dokonywanych poszczególnymi instrumentami pieniądza elektronicznego,

e) wartość wydanego pieniądza elektronicznego pozostającego w obiegu

– według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia;

2) o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy, określają:

a) rodzaj instrumentu pieniądza elektronicznego,

b) liczbę operacji zasilenia dokonanych poszczególnymi rodzajami instrumentów pieniądza elektronicznego,

c) wartość operacji zasilenia dokonywanych poszczególnymi rodzajami instrumentów pieniądza elektronicznego,

d) liczbę urządzeń umożliwiających zasilenie instrumentów pieniądza elektronicznego

– według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia;

3) o których mowa w art. 64 ust. 1 pkt 5 ustawy, określają:

a) typ, liczbę i wartość operacji,

b) wartość strat poniesionych przez wydawcę lub inne podmioty

– według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane kwartalnie, według stanu na koniec ostatniego dnia miesiąca kończącego kwartał lub za okres kwartału, w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczą.
§ 3.
1. Informacje, o których mowa w § 1, są przekazywane na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Przekazywane dane powinny być opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz, jeżeli są składane na piśmie, podpisem osób je sporządzających.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 12 października 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 24 września 2003 r. (poz. 1702)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »