reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1)

z dnia 17 października 2003 r.

w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych

Na podstawie art. 278 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia 1997 r. – Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wyznacza się Dyrektora Izby Celnej w Warszawie do wykonywania na polskim obszarze celnym następujących zadań:

1) prowadzenia w pierwszej instancji postępowań w sprawach dotyczących:

a) wiążącej informacji taryfowej,

b) wiążącej informacji o pochodzeniu towaru,

c) wpisu na listę agentów celnych,

d) skreślenia z listy agentów celnych,

e) zawieszenia działalności agenta celnego;

2) prowadzenia listy agentów celnych.

§ 2.
Postępowania w pierwszej instancji w sprawach, o których mowa w § 1 pkt 1, wszczęte i niezakończone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych lub Dyrektora Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przejmuje Dyrektor Izby Celnej w Warszawie, przy czym wszystkie już podjęte w postępowaniu czynności pozostają w mocy.
§ 3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 czerwca 2003 r. w sprawie wyznaczenia Dyrektora Izby Celnej Port Lotniczy w Warszawie do prowadzenia niektórych spraw celnych (Dz. U. Nr 116, poz. 1094).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2003 r.

Minister Finansów: w z. W. Ciesielski

 

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 32, poz. 301, Nr 43, poz. 378 i Nr 93, poz. 834).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189, Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169, poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama