reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 czerwca 2003 r.

w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza. Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa. Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza. Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa

Na podstawie art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 204, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 2.
Ustala się wzór dokumentu „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa”, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 3.
Ustala się wzór dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 4.
Ustala się wzór dokumentu „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa”, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 5.
Użyte w tytule rozporządzenia, w § 2 i w § 4 oraz w załącznikach nr 2 i 4 do rozporządzenia w różnych przypadkach i liczbie wyrazy „lekarz stomatolog” zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach i liczbie wyrazami „lekarz dentysta”.
§ 6.
Dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza”, „Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa” wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 czerwca 1998 r. w sprawie wzorów dokumentów: Prawo wykonywania zawodu lekarza, Prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa, Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza. Ograniczone prawo wykonywania zawodu lekarza stomatologa (Dz. U. Nr 87, poz. 555).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy § 5 stosuje się od dnia uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

Minister Zdrowia: L. Sikorski

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152, poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 845.

Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
16 czerwca 2003 r. (poz. 1785)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA STOMATOLOGA]

Załącznik nr 2

WZÓR PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA STOMATOLOGA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA]

Załącznik nr 3

WZÓR OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA STOMATOLOGA]

Załącznik nr 4

WZÓR OGRANICZONEGO PRAWA WYKONYWANIA ZAWODU LEKARZA STOMATOLOGA

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Rachelski i Wspólnicy Kancelaria Prawna

Uwalniamy od problemów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama