| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 12 listopada 2003 r.

w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2005 w Aichi

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Rządu do Spraw Udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Światowej Wystawie EXPO 2005 w Aichi w Japonii, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Funkcję Pełnomocnika pełni podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 2.
Do zadań Pełnomocnika należy w szczególności:

1) nadzór nad przygotowaniem, organizacją, realizacją i likwidacją polskiej ekspozycji na Światowej Wystawie EXPO 2005 w Aichi w Japonii, zwanej dalej „Wystawą”;

2) koordynacja i promocja przedsięwzięć związanych z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w Wystawie;

3) współpraca z organizacjami rządowymi i pozarządowymi oraz innymi podmiotami w przygotowaniach i realizacji udziału Rzeczypospolitej Polskiej w Wystawie;

4) reprezentowanie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach związanych z przygotowaniami i udziałem Rzeczypospolitej Polskiej w Wystawie.

§ 3.
1. Organy administracji rządowej są obowiązane do współdziałania i udzielania pomocy Pełnomocnikowi w realizacji zadań.

2. Pełnomocnik współdziała z Komisarzem Generalnym Sekcji Polskiej Światowej Wystawy EXPO 2005 w Aichi w Japonii w zakresie reprezentowania Rządu Rzeczypospolitej Polskiej wobec organizatorów Wystawy oraz nadzoru nad realizacją i przestrzeganiem jej regulaminu.

§ 4.
1. Pełnomocnik przedstawia Radzie Ministrów analizy, oceny i wnioski związane z realizacją powierzonych mu zadań oraz okresowe sprawozdania ze swojej działalności.

2. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1, są przedstawiane w okresach półrocznych, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia.

3. Pełnomocnik informuje Prezesa Rady Ministrów o zagrożeniach w realizacji zadań, o których mowa w § 2.

§ 5.
Pełnomocnik może powoływać zespoły o charakterze opiniodawczo-doradczym, a także zlecać przeprowadzenie ekspertyz.
§ 6.
Obsługę merytoryczną, organizacyjno-prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową zapewnia Pełnomocnikowi Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
§ 7.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa, w części dotyczącej Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »