| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 3 lutego 2004 r.

w sprawie obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów rolnych przywożonych z zagranicy

Na podstawie art. 4 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 oraz z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 30 kwietnia 2004 r. ustanawia się obowiązek pobierania opłaty celnej dodatkowej od towarów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzenia, przywożonych na polski obszar celny i zgłaszanych organom celnym w celu dopuszczenia do obrotu, jeżeli jednostkowa cena importowa tego towaru jest niższa od ceny progu, określonej w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy (Dz. U. Nr 230, poz. 2308).
§ 2.
Opłaty celnej dodatkowej, o której mowa w § 1, nie nakłada się na towary rolne:

1) określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie wyłączenia stosowania opłaty celnej dodatkowej na przywóz niektórych towarów rolnych (Dz. U. Nr 135, poz. 1515, z 2002 r. Nr 53, poz. 460 oraz z 2003 r. Nr 93, poz. 861) w przypadkach, o których mowa w tym rozporządzeniu;

2) przywożone na polski obszar celny i zgłaszane organom celnym w celu dopuszczenia do obrotu na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 226, poz. 2242);

3) przywożone na polski obszar celny i zgłaszane organom celnym w celu dopuszczenia do obrotu na podstawie pozwoleń udzielonych w ramach innych, niż ustanowione w rozporządzeniu, o którym mowa w pkt 2, kontyngentów taryfowych albo automatycznej rejestracji, o ile wnioski o udzielenie tych pozwoleń zostały otrzymane przez organ udzielający pozwoleń przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej: J. Hausner

 

1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM POBIERANIA OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 lutego 2004 r.
(poz. 181)

WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH OBJĘTYCH OBOWIĄZKIEM POBIERANIA OPŁATY CELNEJ DODATKOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »